Ubezpieczenie

Informacja dla rodziców

Informuję, że szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu NNW uczniów.
Każdy rodzic zainteresowany ubezpieczeniem swojego dziecka, od następstw nieszczęśliwych wypadków, sam wybiera firmę ubezpieczeniową i dokonuje ubezpieczenia indywidualnie.

Z poważaniem
Zofia Rostek

 Stanowisko Dyrektora Biura Administracyjnego m. st. Warszawy.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi przypadków zawierania przez kierowników jednostek oświatowych umów ubezpieczenia NNW na rzecz uczniów, przedstawiamy dotychczasowe ustalenia, a także propozycje rozwiązań problemu w ramach nadzorowanego przez Biuro Administracyjne Warszawskiego Programu Ubezpieczeniowego.

Należy stwierdzić, że Komunikat KNF-u z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ubezpieczeń szkolnych oraz rekomendacja Rzecznika Finansowego z czerwca 2017 r., a przede wszystkim wskazania Ministra Edukacji Narodowej z 01 października 2018 r. nr pisma DWK1-WPB.5013.22.2018.BN do Kuratorów Oświaty i dyrektorów jednostek oświatowych, jednoznacznie wskazują, że dyrektorzy placówek oświatowych nie są upoważnieni do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia NNW. Takiego upoważnienia nie mają również rady rodziców.

Z załączonej opinii prawnej Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy wynika podobne stanowisko. Biuro wskazuje również na fakt, iż zawarcie umowy ubezpieczenia nie jest możliwe nawet w przypadku przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego w oparciu o pap i opłacenia składki przez Zamawiającego (w tym przypadku kierownika jednostki oświatowej). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatkowanie środków publicznych może odbywać się wyłącznie w ramach zadań określonych w ustawach. Zawieranie umów ubezpieczenia NNW przez kierowników jednostek na rzecz uczniów/podopiecznych do takich zadań nie należy.

W związku z powyższym Biuro Administracyjne Urzędu m.st. Warszawa we współpracy z Konsorcjum brokerskim w składzie Marsh Sp. z o.o. i Supra Brokers S.A., wybranym w otwartym konkursie na usługi brokerskie dla Urzędu m.st. Warszawy, przygotowało dla Państwa alternatywne rozwiązanie, które nie narusza obowiązujących przepisów prawa, zapewniając jednocześnie transparentne i atrakcyjne warunki ubezpieczenia dzieci w placówkach oświatowych m.st. Warszawy. Program został przygotowany w oparciu o postępowanie brokerskie, które gwarantuje:

a) pełną przejrzystość zasad na jakich opiera się program,
b) znacznie wyższe sumy ubezpieczenia,
c) wsparcie naszego brokera w procesie likwidacji szkód.

Poniżej przedstawiamy główne założenia i korzyści programu ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków:

1.Program rozpocznie się od 1 września 2019 roku.
2.Program pozwala na zapewnienie uczniom i innym podopiecznym ubezpieczenia na atrakcyjnych warunkach dla wszystkich placówek m.st. Warszawy - bardziej konkurencyjnych od ofert indywidualnie przygotowanych dla konkretnej placówki.
3.Program niweluje wszelkie dotychczasowe nieprawidłowości związane z zawieraniem ubezpieczeń przez jednostki oświatowe.
4.Rodzic bądź prawny opiekun sam decyduje o przystąpieniu do proponowanego ubezpieczenia. Nie ma zastosowania żaden minimalny procent osób przystępujących.
Pełny pakiet dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania brokerskiego znajduje się na stronie www.suprabrokers.pliubezpieczeniaNNWdlaedukacji znajdą tam
Państwo:

a)zapytanie brokerskie, jakie zostało przekazane do ubezpieczycieli,
b)kryteria oceny do złożonych ofert,
c)protokół brokerski z oceną, oferty spełniającej wszystkie oczekiwania m.st. Warszawy,
d)protokół najkorzystniejszej oferty (oferta InterRisk S.A.).

Cały proces realizowany będzie przez konsorcjum brokerskie pod nadzorem Biura Administracyjnego i przy akceptacji Biura Edukacji.

Całość procesu przedstawia się następująco:
1.W wyniku przeprowadzonego postępowania brokerskiego wyłoniona została najlepsza oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej.
2.Oferta ubezpieczeniowa zawiera 8 wariantów ubezpieczenia do dowolnego wyboru przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.
3.Poprzez udostępnione narzędzia on-line, każdy z rodziców będzie mógł indywidualnie skorzystać z możliwości przystąpienia do ubezpieczenia wypełniając formularz oraz opłacając elektronicznie składkę. Nie ma konieczności pośredniczenia szkoły.
4.Zapewnienie możliwości przystąpienia za pośrednictwem deklaracji papierowej.
5.Dyrektorzy jednostek nie podpisują żadnych umów ubezpieczenia i nie pośredniczą w tym procesie od strony formalnej.
6.Przeprowadzenie spotkań w jednostkach z przedstawicielami konsorcjum brokerskiego
Marsh - Supra Brokers. Celem spotkań jest przedstawienie szczegółów oferty, rozwiązanie wszelkich wątpliwości związanych z całym procesem zawierania ubezpieczeń oraz rozdystrybuowanie materiałów reklamowych.
7.Dla rodziców i opiekunów prawnych oraz pracowników szkół udostępniona będzie strona internetowa z zawartymi warunkami a także infolinia telefoniczna.
8.Możliwość zamieszczenia informacji na stronach internetowych jednostek o przystąpieniu do programu ubezpieczenia NNW.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatnosci.

  -
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk