Rok szkolny 2011/2012

Opublikowano: poniedziałek, 16, styczeń 2017

Ilość dzieci: 395

Kierownik świetlicy: Violetta Strzyżewska

Wychowawcy:
Henryka Karczewska
Ewa Kwiatkowska
Marta Meyerholz
Monika Szymańska
Małgorzata Wierbiłowicz
Maria Bartold
Iwona Skowron
Anna Sokulska Lagos
Anna Lauryn
Anna Grzanowska
Katarzyna Roman