Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY
 


Historyczny sztandar szkoły.

 Wszystko zaczęło się w roku 1914, kiedy to w Elsnerowie powstała szkoła podstawowa, której kierownikiem i jedynym nauczycielem była p.Ługowska.
PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Szkoła w Elsnerowie

W 1917 r. szkołę przeniesiono na Zacisze. Trudności finansowe i lokalowe spowodowały jej bardzo powolny rozwój. Zmiana następuje dopiero w 1930 r., wtedy kierownikiem zostaje Zygmunt Skrzeczanowski, powiększa się grono pedagogiczne - pracuje w niej już 7 nauczycieli. W 1934 r. szkoła została podzielona na dwie: jedna w Targówku Osiedlu, druga w Zaciszu (z jedną salą w Elsnerowie). W Zaciszu nauka odbywała się w trzech budynkach prywatnych i ten stan rzeczy trwał do 1939 r. Mimo tego podziału i zajęć w różnych budynkach szkoła posiadała dużą bibliotekę, liczne pomoce naukowe oraz nowoczesne umeblowanie.

1939r.

W 1939r ukończono dostosowywanie budynku dla potrzeb szkoły, wydzierżawionego przez gminę od inżynierów Wyganowskiego i Webra. Pierwsze pociski niemieckie we wrześniu 1939r. zniszczyły jednak wykończony budynek. Spalony został również dom przy ul Grunwaldzkiej, gdzie mieściło się pięć sal lekcyjnych. Szkoła musiała się gnieździć w jednym budynku prywatnym przy ul Blokowej. Do 1944 r. pracowała normalnie, omijając zarządzenia okupanta godzące w polskość.


TRUDNY OKRES POWOJENNY

Gdy w 1944r. Niemcy wycofali się za Wisłę, ludność Zacisza z pomocą żołnierzy przeniosła z uszkodzonego i zdemolowanego budynku, ocalały sprzęt do domu przy ul Szkolnej 14 i zajęła połowę budynku przy ul Szkolnej 11 na kancelarię. Wojsko Polskie ofiarowało szkło na szyby do okien. Pod koniec października 1944 r. szkoła rozpoczęła działalność pod kierownictwem Ludwika Strużyka. Borykała się z ogromnymi trudnościami: brak opału, pomocy naukowych, sprzętu i materiałów piśmiennych. Nauka odbywała się w czterech klasach. W maju 1945r. kierownictwo szkoły zostało powierzone Władysławowi Pryciakowi. Zorganizowano szereg imprez na wolnym powietrzu, a uzyskane pieniądze pozwoliły na przeprowadzenie niezbędnego remontu (odnowiono klasy i kancelarię, naprawiono uszkodzony dach). W roku szkolnym 1945/46 nauka odbywała się w pięciu salach (cztery w budynku przy ul. Szkolnej 14 i piąta - mała sala o powierzchni 18 m2 w budynku przy kancelarii szkolnej). Zatrudnionych było już ośmiu nauczycieli. Straż Pożarna oddała na potrzeby szkolne swoją świetlicę przy ul. Narutowicza 16. Powstały w niej dwie izby szkolne i dzięki temu szkoła dysponowała już siedmioma, ale w trzech budynkach prywatnych. Pobory nauczycielskie były bardzo niskie, wprowadzono więc dobrowolne opłaty rodziców, które przeznaczono na dopłaty do pensji nauczycielskich. Zrezygnowano z tego w 1949 r. W 1948 roku PPS oddała szkole świetlicę na salę lekcyjną. Było już 8 sal, lecz aż w czterech budynkach. Każdy rok szkolny obfitował w imprezy organizowane przez dzieci pod opieką wychowawców i nauczycieli. Były to wyjazdy na wycieczki turystyczno krajoznawcze, obozy, biwaki, do kin i teatrów, a także udział w zawodach sportowych. Każdy występ oceniany był bardzo wysoko. Dzieci z Zacisza w liczbie 160 wyjechały na kolonie letnie zorganizowane dla nich w Łochowie i Sękocinie. Wychowawcami byli nauczyciele. W 1950 r. 18 października został oficjalnie wprowadzony w życie szkoły "Regulamin Uczniowski". Uczęszczało już 350 uczniów z czego 70% należało do harcerstwa, które bardzo aktywnie uczestniczyło w życiu szkoły.

SZKOŁA W BARAKU
Ze względu na fatalne warunki lokalowe w kwietniu 1952 r. zapadła decyzja o przeniesieniu baraku z Ogrodu Saskiego na Zacisze. Na plac przy ul. Blokowej zwożone były elementy baraku. Równocześnie trwał remont budynków w których mieściły się klasy. W tym czasie było już 371 uczniów, a zatrudnionych 11 nauczycieli. Wiele pracy kosztowało zniwelowanie i uzbrojenie terenu, na którym stanął barak. Przywieziono ponad 10 m3 ziemi, przy czym większość prac została wykonana społecznie. Rok 1953/54 to nauka w jednym, nowym budynku. Prace wykończeniowe i lekcje toczyły się równocześnie, chociaż uroczyste otwarcie odbyło się już 13 września. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście i występy artystów scen warszawskich. W 1954 r. kierownikiem szkoły został Stanisław Wasążnik, a w 1962 r. Jan Stabiński. W ciągu paru lat przybyło tak wielu uczniów, że niedawno postawiony barak zaczął "pękać w szwach". Były to jednak też lata ogromnej aktywności placówki. Orkiestra szkolna, chór, kółko teatralne, harcerze prześcigali się w organizowaniu imprez, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi, działań na rzecz środowiska. Środowisko zaś nie pozostawało obojętne na potrzeby szkoły. Kiedy rozeszły się pogłoski o możliwości ściągnięcia następnego baraku, aby poprawić sytuację lokalową, natychmiast zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły i rozpoczął aktywną działalność. Był to rok 1958. Postawiony warunek, aby zebrać 30 % funduszu na rozpoczęcie budowy został spełniony w ciągu kilku miesięcy. Panowie Józef Szewczyk, Stanisław Witek, Władysław Pryszkiewicz i Roman Tyburczy odwiedzali zakłady pracy, instytucje, siedziby organizacji społecznych i politycznych, prosząc o pomoc. Młodzież pod opieką nauczycieli organizowała zabawy, loterie, zabawy taneczne dla dorosłych, przedstawienia i dochód z nich przeznaczano na budowę szkoły. Przedsięwzięcie było bardzo trudne ze względu na występującą wodę podskórną i bagnisty teren. Mieszkańcy Zacisza aktywnie włączyli się w realizację tego zadania. Rozbierano barak, uzbrojono teren i budowano nową szkołę. W związku z pracami klasy młodsze II - IV uczęszczały do szkoły nr 52 na Targówku Osiedlu, klasy pierwsze uczyły się w baraku klubu sportowego "Junak", a dzieci starsze kl. V - VII wędrowały aż na ulicę Remiszewską.
 
1961r.

24.06.1961 wmurowano kamień węgielny pod budowę szkoły "Tysiąclecia"

Szkoła w budowie

 OTWARCIE NOWEJ SZKOŁY

2 września 1962 r. Nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 84, jako Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. Obecni byli przedstawiciele władz oświatowych, organizacji politycznych i społecznych oraz mieszkańcy Zacisza.

Nowa szkoła tuz przed otwarciem

WŁĄCZENIE ZACISZA W GRANICE WARSZAWY

Od 1952r. Zacisze zostało włączone w granice Warszawy. Parcelowano działki sprzedając je napływającej ze wsi ludności. Powiększyła się błyskawicznie liczba mieszkańców, a tym samym liczba uczniów. Stąd nowa szkoła to spełnienie marzeń. To pewność że dzieci będą miały właściwe warunki do nauki. Zakłady pracy nie skąpiły prezentów. Zakłady Telewizyjne ofiarowały telewizor "Belweder", Załoga Fabryki Aparatów Rentgenowskich aparat do prześwietlania klatki piersiowej i drugi do zębów. Pracownicy Fabryki Narzędzi Lekarskich wyposażyli w komplet narzędzi gabinet lekarski i dentystyczny. Zakłady Spirytusowe dały pianino. Tablicę granitowa otrzymał budynek od Spółdzielni Kamieniarzy z Bródna. Od chwili otwarcia szkoły działały w niej: spółdzielnia uczniowska, biblioteka, S K O, orkiestra, rytmika, oraz wiele kółek zainteresowań. Odbywały się raz w miesiącu koncerty muzyczne dla uczniów. W każdy otwarty wtorek organizowane były wystawy prac uczniowskich, aby rodzice mogli obejrzeć twórczość swoich dzieci. Nadal aktywnie działało harcerstwo, a w nim Młodzieżowa Służba Ruchu pomagająca małym dzieciom w bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię. Dla dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżały w czasie wakacji, organizowane były wczasy w mieście. 1966 r. to ostatni rok obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Przez cały okres obchodów szkoła, Komitet Rodzicielski i środowisko czynnie brało w nich udział.

 REFORMA OŚWIATY

Rozpoczynała się także realizacja reformy oświaty. Szkoły podstawowe będą miały 8 klasowy cykl nauki. Wymagało to szeregu zmian. Należało wygospodarować jeszcze ze dwie sale lekcyjne. Dokonano zabudowy części korytarza z przeznaczeniem na jedną klasę, druga zaś znalazła pomieszczenie w świetlicy, którą przeniesiono do dwóch mniejszych sal.

NADANIE IMIENIA SZKOLE

10 grudnia 1966 r. to następne bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły - nadanie imienia.

 

Nadanie imienia szkole

 


Patronem został Walerian Łukasiński
 

Męczennik za sprawę narodową. Brak dokładnych wiadomości, pamiątek, uniemożliwił stworzenie sali, a nawet kącika pamięci. Jednak co rocznie 10 grudnia odbywały się apele i konkursy wiedzy o patronie, dzięki którym można było wzbogacić wiedzę o patronie, przybliżyć jego postać i epokę, w której żył i walczył. Na lekcjach wychowawczych, w rozmowach z uczniami nauczyciele eksponowali najbardziej wartościowe cechy jego charakteru: dobroć, wrażliwość, męstwo, odwagę, poświęcenie, aby pamięć o tym wielkim Polaku była zawsze żywa. Nadanie imienia połączono z wręczeniem szkole sztandaru i odsłonięciem tablicy. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz oświatowych i terenowych oraz dzieci, ich rodzice i mieszkańcy Zacisza. Po tych podniosłych uroczystościach nastąpiła szara rzeczywistość. Trudności finansowe oświaty zmusiły szkołę do łączenia klas, by zmniejszyć ilość oddziałów. Spowodowało to nowe problemy. Liczba uczniów w klasach wzrosła do 40 - 42. Trzeba było wysiłku i poświęcenia ze strony nauczycieli, aby praca w takich warunkach dała efekty.
 OSIĄGNIĘCIA
Uczniowie rok rocznie brali udział w konkursach przedmiotowych zajmując w stołecznych etapach czołowe miejsca. Wyniki egzaminów do szkół średnich dawały naszej szkole miejsca w czołówce dzielnicy. Obok sukcesów w nauce nie mniejsze osiągnięcia zanotowaliśmy w sporcie. Byliśmy i jesteśmy wszędzie gdzie nas potrzebują i na nas liczą. W latach 1968 - 1971 młodzież szkolna wraz z nauczycielami porządkowała teren wokół zabudowań Dzielnicowego Domu Kultury i boisko Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego. Obydwa obiekty służą dziś dzieciom, młodzieży i starszym mieszkańcom Zacisza. W 1972 r. odszedł na zasłużoną emeryturę p. Jan Stabiński, a nowym dyrektorem został mianowany p. Bartłomiej Walter. W szkole inicjatywy służące dobru, były i są przez naszą placówkę popierane. Czynnie staraliśmy się zawsze pomóc w ich realizacji. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy dla powodzian, Polskiego Związku Niewidomych, PCK, schronisk dla zwierząt. Dostarczono wiele kg nasion i owoców dla zwierząt w Z O O. W 1993 r. przekazana została Fundacji Egui Libre kwota 800.000, zł. Na pomoc dla ludności byłej Jugosławii, za co p. Jadwiga Ochojska przekazała nam serdeczne podziękowanie.

ODDANIE KŁADKI PRZEZ JEZDNIĘ
W trosce o bezpieczeństwo dzieci Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski przez wiele lat walczyli o zapewnienie właściwego przejścia przez ul Radzymińską (wcześniej Generalską). Przejście bowiem w godzinach szczytu graniczyło z ryzykiem. Zginęło kilkoro dzieci, a wiele było rannych w wyniku potrącenia przez samochody. Ostatecznie, po zlikwidowaniu kolejki wąskotorowej, otwarciu drugiego pasma jezdni, Zacisze otrzymało w 1992 r. kładkę. Było to osiągnięcie na wagę życia wielu dzieci i dorosłych.
1991 – 1992
W 1991 r. (po 19 latach) dyr. Bartłomiej Walter zrezygnował ze swojej funkcji, którą objęła pani Izabela Krystosiak i pełniła ją przez półtora roku.
1992 – 1997
W roku 1992 dyrektorem został pan Andrzej Szmigiel (28 maja 1992 r. po raz pierwszy przeprowadzono egzamin na dyrektora). W tym okresie szkoła przeżywała ogromne trudności finansowe. To zdopingowało wszystkich do działania. Grono Nauczycielskie organizowało kiermasze książek, roślin i odzieży. Zarobione pieniądze przeznaczono na zakup lektur i bieżące potrzeby placówki. Z dużą pomocą przyszedł p. Pułka - przewodniczący Rady Rodziców (dawny Komitet Rodzicielski), dzięki jego życzliwości i poświęceniu oraz staraniom dyrektora A. Szmigla, szkoła otrzymała od różnych instytucji sprzęt komputerowy i biurowy. Sytuacja finansowa zmusiła dyrekcję do prowadzenia działalności gospodarczej i przeprowadzenia w własnym zakresie remontu części szkoły. Sala gimnastyczna została udostępniona odpłatnie klubom sportowym, a w szatni znalazło się miejsce dla kiosku oferującego uczniom przybory szkolne, napoje i słodycze. Dzięki działaniu Rady Rodziców, dyrektora A. Szmigla i ofiarności sponsorów szkoła wzbogaciła się o dwa telewizory z magnetowidem, dobrze wyposażoną pracownię biologiczną, plastyczną. W wyremontowanym pomieszczeniu powstała też  pracownia komputerowa, odnowiona została również część szkoły. Uporządkowano archiwum szkolne, usunięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu uczniów. Poprawił się znacząco stan techniczny i bezpieczeństwo.
1997 – 2007
W 1997r. z funkcji dyrektora zrezygnował p. A Szmigiel, a podjęła nowe obowiązki p.Urszula Lenkiewicz, które pełniła przez kolejnych 10 lat.

Szkoła obecnie

Pani U.Lenkiewicz zastała placówkę funkcjonującą właściwie,a zespół nauczycieli pracujący solidnie i solidarnie. Postanowiła ulepszyć, usprawnić i unowocześnić to, co pozostawili po sobie jej poprzednicy. Chciała, aby uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie, a nauczyciele mogli efektywnie nauczać. Naszym hasłem stało się „SZKOŁA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA UCZNIOWI”.
Budynek szkolny został zmodernizowany:
- doposażono pracownię komputerową z EFS,
- przystosowano salę do zajęć świetlicowych (poprzednio: sala zajęć technicznych),
- wymieniono okna,
- zmodernizowano ogrzewanie (z węglowego na gazowe),
- przeprowadzono remont łazienek,
- zmodernizowano szkolną szatnię,
- założono przyszkolny ogródek.
W szkole powstało wiele inicjatyw edukacyjnych, m. in. zapoczątkowano dzielnicową olimpiadę języka angielskiego i dzielnicowy konkurs wiedzy zintegrowanej dla uczniów klas III „Już t o wiem”.
Szkoła zdobyła wówczas:
- tytuł „Szkoły z klasą”, a wielu nauczycieli tytuł „Nauczyciel z klasą”  w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Gazety Wyborczej”, portalu Gazeta.pl i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego,
- certyfikat ISO:2001.
2007 – 2012
W roku 2007 konkurs na dyrektora szkoły wygrał pan Andrzej Zawadzki. Pracował w szkole jako dyrektor i nauczyciel pięć lat: od 1 września 2007 do 29 lipca 2012 roku. Swoją wysoką kulturą osobistą, taktem, cechami osobowościowymi wprowadził do naszej szkoły  atmosferę pracy opartą na serdeczności, życzliwości, wzajemnym szacunku. Dał się poznać jako człowiek  otwarty na ludzkie problemy, wyrozumiały, pełen ciepła, a jednocześnie skromności, połączonej ze stanowczością. Jego osobowość i zaangażowanie  wpłynęła na jakość pracy, a szkoła w ciągu tych pięciu lat zmieniła swoje oblicze na lepsze – przeszła prawdziwą  metamorfozę:                  
- oddano do użytku kompleks sportowo – rekreacyjny,
- wymieniono ogrodzenie terenu wokół szkoły,
- zakupiono specjalistyczny sprzęt służący  konserwacji i utrzymywaniu porządku terenu wokół szkoły (zamiatarka do chodników, odśnieżarka),
- utworzono plac zabaw dla dzieci sześcioletnich,
- wygospodarowano dodatkową salę gimnastyczną (adaptowaną po dawnej kotłowni),
- postawiono oddzielny budynek na sprzęt sportowy,
- przeprowadzono remont szkoły (malowanie ścian, wymiana drzwi),
- wymieniono chodnik przed wejściem głównym do szkoły, wzdłuż ulicy Radzymińskiej,
- zmodernizowano wszystkie sale lekcyjne (wymiana mebli  na estetycznei przystosowane do potrzeb uczniów,  wyposażenie niektórych sal lekcyjnych w tablice interaktywne, sprzęt multimedialny),
-  wyposażono właściwie gabinety specjalistyczne (pedagoga, psychologa, terapii pedagogicznej, logopedy),
-  wydzielono i wyposażono pokój cichej pracy dla nauczycieli,
-  właściwe wyposażono pokój nauczycielski (indywidualne szafki dla nauczycieli, kącik wypoczynkowy),
-  wyposażono w meble i sprzęt gabinety dyrektora i zastępców dyrektora,
-  zakupiono mobilną pracownię przedmiotową (25 notebooków dla uczniów klas I – III),
- przystosowano placówkę do przyjęcia dzieci 5- i 6- letnich ( wydzielony zamknięty korytarz, kolorowe funkcjonalne sale z kącikami zabaw i dywanami, przystosowana do potrzeb tych dzieci łazienka, wydzielona dla 5- i 6- latków świetlica),
- zakupiono sprzęt sportowy wykorzystywany w pracy dydaktyczno – wychowawczej,
- wydzielono i zorganizowano pokój kierownika gospodarczego,
- założono w niektórych oknach folie odblaskowe,
- zmodernizowano gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej,
- zmodernizowano i doposażono kuchnię i stołówkę szkolną.
Zostały podjęte wówczas różnorodne działania,  w tym realizacja:
- 4 projektów językowych,
- projektów w ramach WIE („Bohaterowie zaczarowanego świata baśni i bajek”, „Z muzyką za pan brat”),
- projektów z EFS: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, „Nauczyciel doskonały - jakość podstawą sukcesu) realizowanego w ramach współpracy z Uczelnią Warszawską,
- projektów: „Zaprzyjaźnij się ze szkołą” / „Pięciolatek u progu szkoły”,
- organizowanie konkursów:
- na szczeblu dzielnicowym (Olimpiada Języka Angielskiego dla klas II – III, Konkursu Wiedzy Zintegrowanej dla klas III „Już to wiem”, „Na szkle malowane”, „Bajka rodzinna),
- na szczeblu warszawskim – Olimpiada Języka Angielskiego dla klas IV – VI.

Szkoła obecnie

Pan Andrzej Zawadzki był empatycznym człowiekiem, taktownym i wyrozumiałym dyrektorem, a kierowana przez Niego, nasza szkoła, była postrzegana jako nowoczesna, innowacyjna, bezpieczna i przyjazna. Pan dyrektor Andrzej Zawadzki w dniu 12 lipca 2012 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora szkoły i podczas drugiej kadencji zamierzał wdrażać projekty dotyczące rozwoju naszej placówki. Niestety wszystko uległo zmianie. Dnia 29 lipca 2012 roku Pan Dyrektor zmarł nagle w wieku 54 lat i szkoła musiała zmierzyć się z jakże trudnym wyzwaniem i odnaleźć się w nowej sytuacji.

2012/2013
Od 30 lipca 2012 roku obowiązki dyrektora szkoły pełni pani Zofia Rostek.
W bieżącym roku 2012/ 2013 realizujemy wiele projektów, w tym projekty:
- „Europe in stories” – międzynarodowy projekt „Puppet Exchange& rdquo;,
- współpraca ze szkołą Whitfield School z USA (nad  projektami pracują nauczyciele języka angielskiego pod kierunkiem pani Mai Olender),
- projekt „WARS I SAWA” - wspierający uczniów uzdolnionych, którego szkolnym koordynatorem jest pani Małgorzata Wąsowicz,
- „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” - projekt, którego koordynatorem jest pani Maria Bartold,
- „Śladami hymnu państwowego” - projekt realizują wspólnie z nauczycielami szkół Targówka pani Izabela Pyśk i pani Anetta Seroczyńska,
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – projekt realizowany z EFS,
- „Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu” – projekt realizowany a EFS.

Nadal dbamy, aby każdy uczeń czuł się w naszej szkole bezpiecznie, by mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Zależy nam na indywidualizacji nauczania oraz na efektywnej pracy, która przyniesie satysfakcję nam nauczycielom, naszym uczniom i ich rodzicom. Chcemy być szkołą nowoczesną na miarę XXI wieku, bo tylko wtedy będziemy spokojni o los naszych absolwentów, którzy muszą umieć żyć w dzisiejszych trudnych czasach, czasach komputerów, tabletów, w czasach Internetu. Otwarci na nowości nie zamykamy się na przeszłość i przyszłość, bo „Aby być Polakiem teraz, trzeba pamiętać o tym, co było wczoraj… i myśleć mądrze o tym, co będzie kiedyś …”

W/g monografii p. H. Kalinowskiej (uzupełnionej przez p. T. Gościniak, p. I. Pyśk)
 2013/2014

W tym roku szkolnym stanowisko dyrektora szkoły objęła, po wygranym konkursie, pani Zofia Rostek. Rozpoczynając swoją pięcioletnią kadencję stanęła przed nowymi wyzwaniami. Od samego początku dała się poznać jako wymagający, ale jednocześnie sprawiedliwy i rzeczowy dyrektor, który potrafi kierować powierzoną mu placówką.W szkole zaszły ogromne zmiany organizacyjne i strukturalne:
- przeprowadzono modernizację klas, 
- zaadaptowano pomieszczenia w budynku przy ulicy Rozwadowskiej do potrzeb dzieci sześcioletnich oraz wyposażono je w nowe meble i pomoce edukacyjne dla dwóch oddziałów przedszkolnych,
- w części budynku szkoły stary parkiet wymieniono na wykładzinę,
- założono dodatkowe drzwi zamykające korytarze,     
- wyremontowano świetlicę i stołówkę,    
- zmodernizowano i wygłuszono gabinety terapii pedagogicznej i logopedyczny, 
- pomieszczenie sekretariatu wyremontowano i wyposażono w nowe i funkcjonalne meble (modernizacja sekretariatu pozwoliła na uzyskanie dodatkowego pomieszczeniado pracy nauczycieli z uczniami), 
- zmiany objęły również pracownię informatyczną, a nowe stanowiska z nowymi  komputerami sprawiły ogromną radość nie tylko uczniom, ale także nauczycielom przedmiotu,                                               
- zaczęliśmy pracę z dziennikiem elektronicznym, co wpłynęło korzystnie na wzajemne relacje z rodzicami, a jednocześnie umożliwiło większą kontrolę nad dziećmi.    
Z tego powodu konieczne było zakupienie 2 komputerów i 2 laptopów, a 10 sztuk używanych szkoła otrzymała bezpłatnie od rodziców ucznia klasy 3e.Do sal lekcyjnych zakupiono 5 tablic interaktywnych i projektorów, z czego  2 zestawy zakupiła Rada Rodziców. W czasie wakacji przeprowadzono odwodnienie budynku oraz remont sali gimnastycznej.
Szkoła musiała zmierzyć się z nowymi wyzwaniami także na polu edukacyjnym. W trosce o dobro uczniów podjęto wiele zadań, które wyznaczyły drogę nowoczesnej formie kształcenia. Realizowano wiele programów własnych takich jak: 
- Wychowanie przez muzykę – rozwój muzycznej aktywności i twórczości dziecięcej według C. Orffa,
- Program zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – Profilaktyka Diagnoza Terapia zaburzeń mowy,
- Przyjaciel Ziemi,
- Edukacja czytelnicza i medialna dla klas 4 -6 – moduł biblioteczny,
- W kręgu małej i wielkiej Ojczyzny. 
Wdrożono kilka projektów i programów edukacyjnych:
- Dawne zawody, ginące umiejętności,
- Dotknij przeszłości, czyli śladami legend i nie tylko … w ramach WIE (projekt ten będzie realizowany w kolejnym roku szkolnym),
- Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją – i tu otrzymaliśmy certyfikat z wyróżnieniem oraz program Wars i Sawa grają w szachy.
Kontynuowano projekty językowe:   
- Europe in stories,
- Comenius.                                                                                                                 
Ponadto realizowano cztery projekty dotyczące bezpieczeństwa oraz projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu”.
W realizacji zamierzonych działań pomogło wsparcie Rady Rodziców, która z ogromnym zaangażowaniem wspierała naszą pracę i aktywnie uczestniczyła w życiu placówki.
Oprócz wcześniej wspomnianych / wymienionych zakupów na rzecz szkoły, sfinansowała także między innymi: zabawę andrzejkową, bal karnawałowy, zakup nagród książkowych  dla uczniów na koniec roku szkolnego, stojaków na rowery oraz rolet okiennych. Dofinansowała wielu uczniom wyjazdy na wycieczki klasowe i zielone szkoły.
Wszystkie podjęte działania miały ma celu podniesienie jakości pracy szkoły i dobro nas wszystkich, czyli całej społeczności, dały też moc satysfakcji nauczycielom oraz uczniom i ich rodzicom.                           
Nasi uczniowie zdobywali czołowe miejsca w konkursach wiedzy i tematycznych oraz zawodach sportowych. Kolejny raz z rzędu naszej uczennicy przyznano zaszczytny tytuł „Orzeł Targówka”, który jest nagrodą Burmistrza za wybitne wyniki w nauce, prezentowaną postawę oraz udział w życiu społecznym szkoły i dzielnicy.  

Wszyscy to wiemy, że dzisiejszy świat stawia przed nami coraz to nowe wyzwania, dlatego każda szkoła musi sprostać tym wymaganiom. Nasza także. My już znaleźliśmy swoją drogę do sukcesu i będziemy nią kroczyć, wybierając to, co dla nas najlepsze…
2014/2015

W  tym roku szkolnym obchodziliśmy okrągły Jubileusz – 100 lat istnienia naszej placówki. Była to niezwykle ważna uroczystość, nie tylko dla nas, ale dla wszystkich mieszkańców Zacisza, związanych ze szkolnym środowiskiem.  Okazało się, że jesteśmy nie tylko jedną z najstarszych szkół  po prawej stronie Wisły, ale jednocześnie  szkołą bogatą w tradycje i otwartą na nowoczesność.  Jubileusz pozwolił Nam na poznanie naszej dzielnicy, a przy okazji naszego miasta. Scenariusz obchodów opracowano w taki sposób, aby każdy czuł się warszawianinem. Krótka prezentacja związana z dziejami szkoły pokazała nas w Elsnerowie, a także na Zaciszu. Mogliśmy zobaczyć,  jak osiemdziesiąta czwarta  wrastała przez 100 lat w historię Warszawy, a także Targówka jako  naszej  dzielnicy. Piosenki, które dodawały wyrazu artystycznego uroczystości ,jednocześnie nawiązywały do przeszłości stolicy. Wszak ,,Polonez warszawski ”to utwór, w który została wpisana historia związana z rozwojem naszego miasta. Na Jubileuszu  nie zabrakło władz dzielnicy, a także nauczycieli –emerytów oraz znanych absolwentów. Uroczystość wymagała ogromnego zaangażowania wszystkich: nauczycieli, uczniów i rodziców. Pokazała nasze tradycje, a także teraźniejszość i przyszłość. Przecież szkoła jest i będzie nadal przez kolejne lata przy znanej w Warszawie ulicy Radzymińskiej 227.  A dla nas Jubileusz był o tyle ważny, że mogliśmy pokazać naszą placówkę na przestrzeni 100 lat i zobaczyć jaką ogromną zmianę przeszła. Do dzisiejszego dnia na korytarzach wiszą zdjęcia przedstawiające szkołę   dawniej i dziś   oraz prezentujące nasze  sukcesy i osiągnięcia, na które pracowaliśmy my i nasi poprzednicy. Niezwykłe wrażenia zostały po części artystycznej. Na scenie prezentował się zespół taneczny, zespół instrumentalny, zespół artystyczny ZNAK oraz chór, który powstał właściwie z okazji Jubileuszu, a jego skład tworzyli uczniowie, absolwenci , rodzice i nauczyciele, jednym słowem wszyscy związani z osiemdziesiątą czwartą  bez względu na wiek, stanowisko czy wykształcenie. Po uroczystości zostały cudowne wspomnienia, a my przystąpiliśmy do codziennej pracy. W bieżącym roku szkolnym podjęliśmy wiele działań: kontynuowaliśmy realizację projektów edukacyjnych: ,,Kulturalna Warszawa inspiracją dla dzieci’’ , ,, Dotknij przeszłości Warszawy… śladami legend Artura Oppmana i nie tylko” oraz  programu ,,Wars i Sawa”, pracowaliśmy nad projektami:,, Bezpieczny Puchatek”, ,, Przyjaciele Zuppiego”,  ,,Cała Polska czyta dzieciom”,  ,,Wiesz, co jesz”, ,, Szkoła z klasą 2.0”. Realizowaliśmy program: ,,Global Scholaris” oraz dwa projekty językowe:,, Międzynarodowy Projekt Wymiany Ozdób Choinkowych” i  ,,Let’s talk about”. Dwie klasy 5b i 5d  zaczęły realizować nowy projekt edukacyjny:,, Szlakiem siedzib władz państwowych w dawnej i dzisiejszej Warszawie, czyli przeszłość i teraźniejszość”, którego zakończenie jest przewidziane na przyszły rok szkolny. Wszystkie podejmowane zadania miały na celu podniesienie jakości pracy naszej szkoły, wzbogacenie oferty edukacyjnej, a co najważniejsze rozwijały zdolności uczniów, którzy bardzo chętnie włączali się we wszystkie podejmowane zadania. Mogliśmy też poszczycić się wieloma sukcesami naszych wychowanków i to na różnych szczeblach od gminnych do ogólnopolskich. Powoli zaczęliśmy wdrażać pracę z e- dziennikiem oraz modernizować naszą szkołę tak, aby stawała się placówką nowoczesną, bezpieczną i przyjazną każdemu. Sale lekcyjne zostały  wyposażone, w tablice multimedialne, nowe meble oraz w brakujące, nowe, niezwykle potrzebne   pomoce naukowe. Aby rozwiązać problem związany z trudnościami lokalowymi wynajęto i przystosowano do potrzeb klas młodszych sale mieszczące się przy kościele Świętej Rodziny – ulica Rozwadowska 9. W ten sposób mogliśmy komfortowo rozłożyć pracę  na dwie zmiany w naszym szkolnym budynku. Cały miniony rok pokazał, że potrafimy pracować zgodnie z nowymi oczekiwaniami, zgodnie z nowoczesnymi trendami,  tak bardzo widocznymi w dzisiejszej polskiej edukacji, która powoli małymi kroczkami wkracza do Europy.  Otwarci na nowoczesność pokazaliśmy, że dla nas  w tym wszystkim, co wokół się dzieje , najważniejszy jest uczeń, który od nas nauczycieli oczekuje wiedzy, wsparcia, pomocy, ciepła i poczucia bezpieczeństwa.

 

2015/2016


W bieżącym roku szkolnym zgodnie z reformą MEN do klasy pierwszej zaczęły uczęszczać dzieci sześcioletnie. Nasza szkoła przyjęła nowych uczniów z ogromną radością. Dla najmłodszych przygotowaliśmy nie tylko atrakcyjną propozycję zajęć, ale również nowy budynek mieszczący się przy ulicy Topazowej 26. Wynajęcie dodatkowych pomieszczeń, niedaleko głównej siedziby szkoły, było konieczne, podyktowane głównie troską o dzieci, by bezpiecznie i w komfortowych warunkach mogły spędzać czas przeznaczony na naukę i zabawę w gronie rówieśników. Staliśmy się placówką z dwiema szkołami filialnymi mieszczącymi się przy ulicy Topazowej 26 i Rozwadowskiej 9/11. Dzięki temu w głównym budynku szkoły nauka odbywała się bez większych trudności tylko na dwie zamiany. Nasza praca skupiona była wokół zagadnień dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, podniesienia jakości kształcenia, a także nad realizacją wielu programów takich jak: Wars i Sawa oraz Wars i Sawa grają w szachy- Warszawski Program Wspierania Uzdolnionych, Wiem, co jem, Mleko z klasą, Owoce i warzywa w szkole, Bezpieczny Puchatek, Przyjaciel Zippiego, Cała Polska czyta dzieciom, Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją, Szkoła z klasą 2.0, Międzynarodowy Program „Global Scholars”, „Kuźnia Talentów”- cykl spotkań ze sztuką oraz dwóch autorskich projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych: „Klasy, chłopak, sznurek wzbudzamy misję dawnych podwórek” i „My o Nim…podążamy śladami naszego patrona Waleriana Łukasińskiego” w zawiązku z 230 Rocznicą Urodzin męczennika i bohatera narodowego, człowieka zapisanego na trwałe w historię naszej szkoły. Kontynuowaliśmy pracę w programie Varsavianistyczna Szkoła i w „Możemy więcej”. W szkole prężnie działały koła zainteresowań skupiające uczniów chcących doskonalić swoje pasje i umiejętności. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się szachy i zajęcia artystyczne grupy ZNAK. Uczniowie chętnie korzystali z zajęć matematycznych, polonistycznych, historycznych, plastycznych. Mogliśmy poszczycić się sukcesami sportowymi; SKS działał sprawnie i skutecznie. Byliśmy widoczni na terenie gminy. Włączyliśmy się w obchody 100-lecia przyłączenia Targówka do Warszawy, biorąc udział w Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej o LAUR WIECHA, który został zorganizowany w bieżącym roku po raz pierwszy przez Teatr Rampa. Chętnie integrowaliśmy się ze środowiskiem lokalnym; rodzice chętnie odwiedzali szkołę, uczestnicząc w wielu uroczystościach i imprezach. Piknik Rodzinny był jak zwykle okazją do wspólnego spotkania i zabawy. W bieżącym roku szkolnym nie zabrakło pomysłów na dalszą modernizację placówki. Ozdobiono korytarze, przeprowadzono remont stołówki, wyposażono w potrzebny sprzęt komputerowy gabinety wicedyrektorów oraz pokój cichej pracy nauczycieli. Dokupiono pomoce naukowe i tablice multimedialne do poszczególnych pracowni przedmiotowych. Jednak największą inwestycję przeprowadzono podczas wakacji. Szkoła została odnowiona z zewnątrz. Nowa elewacja budynku była bardzo potrzebna. Pani dyrektor Zofia Rostek od dawna zabiegała o sfinalizowanie projektu remontu i bardzo skutecznie doprowadziła do szczęśliwego finału. Prace rozpoczęto już w czerwcu, dlatego musieliśmy zrezygnować z akcji ,, Lato w mieście”, w której braliśmy zawsze czynny udział, zapewniając tym samym wakacyjny wypoczynek wszystkim pozostającym w Warszawie. Cały bieżący rok szkolny pozwolił na realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Upłynął w atmosferze szacunku, lojalności i zrozumienia. Mogliśmy cieszyć się sukcesami, jednocześnie optymistycznie patrzeć w przyszłość, która stawia przed nami nowe zadania, oczekując tym samym ich realizacji. Jako szkoła chętnie podejmujemy nowe wyzwania, licząc na zaangażowanie wszystkich: nauczycieli, uczniów i rodziców. Nasze wspólne dobro to właściwa droga w przyszłą edukację.


2016/2017


Bieżący rok szkolny był tym ostatnim, przed czekającą nas reformą oświaty. Zgodnie z założeniem MEN uczniowie klas szóstych nie przystąpili do sprawdzianu na koniec roku , ponieważ ich obecność w szkole podstawowej przedłużyła się o kolejne dwa lata. Nauczyciele realizowali zadania edukacyjne, dbając o indywidualny, wszechstronny rozwój uczniów, co znalazło odzwierciedlenie w konkursach różnej rangi oraz w zawodach sportowych. Odnosiliśmy sukcesy, nie tylko w szkole, ale także w dzielnicy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się konkursy ogólnopolskie, warszawskie i międzynarodowe. Realizowaliśmy projekty edukacyjne. Uczniowie mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Szkoła była nadal modernizowana.
Od 1 marca 2017 roku pani Zofia Rostek przestała pełnić funkcję dyrektora szkoły. Jej obowiązki przejęła pani Barbara Noszczak, która do 31 sierpnia 2017 roku kierowała placówką, jako pełniąca obowiązki dyrektora szkoły, zaś pani Zofia Rostek objęła funkcję wicedyrektora i na tym stanowisku pracowała do 31 sierpnia. Po konkursie, który odbył się w czerwcu, powierzono pani Zofii Rostek ponownie obowiązki dyrektora szkoły.

 

Zredagowała, Izabela Pyśk

 

Rok szkolny 2017/2018


W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie mieściła się w czterech budynkach: budynek główny (ul. Radzymińska 227) i drugi budynek (ul. Radzymińska 232) oraz dwie filie szkoły (ul. Topazowa 26 i ul. Rozwadowska 9/11). Do szkoły uczęszczało 945 uczniów.
Nasza Pani Dyrektor Zofia Rostek otrzymała certyfikat „Lider Nowoczesnej Edukacji” za wyróżniające się wykorzystanie innowacyjnego narzędzia edukacyjnego NUADU – czyli Edukacja Przyszłości dla Każdego, zapewniające możliwość dostosowywania do uczniów indywidualnego trybu nauczania. Ponadto NUADU wspiera efektywną ewaluację wiedzy oraz indywidualny potencjał uczniów. Dzięki platformie uczniowie, rodzice i nauczyciele mają stały dostęp do prac domowych, ćwiczeń, sprawdzianów i kartkówek z różnych przedmiotów humanistycznych i przyrodniczo – matematycznych.
Projekty, inicjatywy – zaawansowane technologie
W ramach wdrażania zaawansowanych technologii w naszej szkolnej bibliotece rozpoczął się program „MOL NET”. Celem inicjatywy jest skatalogowanie księgozbioru szkoły w katalogu komputerowym MOL NET.
W celu przygotowania naszych uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym zrealizowaliśmy innowację pedagogiczną „Programowanie jest łatwe”. W programie innowacji uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu informatyki, cyfrowej rejestracji obrazu, obróbki komputerowej a także łączenia fotografii w prezentacje multimedialne.
Ponadto doposażono wszystkie sale lekcyjne, gabinety specjalistów nowego drugiego budynku Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 232 w komputery i tablice multimedialne oraz mobilną pracownię komputerową.
W naszej szkole na dolnym korytarzu zostały zamontowane elektroniczne monitory na których prowadzona jest Wirtualna Gazetka Szkolna służąca do wyświetlania komunikatów, zdjęć, filmów oraz treści edukacyjnych. Gazetka wirtualna w bardzo skuteczny sposób dociera z ważnymi informacjami do naszej społeczności szkolnej.
W II półroczu roku szkolnego 2017/2018 została uruchomiona stacja radiowa szkolnego radiowęzła prowadzona przez uczniów klas II-VII. Dzięki szkolnemu radio zostały stworzone możliwości rozwoju umiejętności dziennikarskich i medialnych uczniów. Usprawnił się przepływ ważnych informacji wewnątrz szkoły, a podczas przerw uczniowie mają okazję posłuchać ulubionej muzyki. Radiowęzeł aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Obsługuje nagłośnienie podczas imprez szkolnych; jest zaangażowany w kampanię wyborczą do samorządu uczniowskiego, akcje charytatywne i imprezy okolicznościowe a także koncerty życzeń.
Ważne wydarzenia
15 grudnia 2017 r. został zorganizowany w naszej szkole koncert charytatywny „Bądźmy razem” we współpracy z Radą Rodziców, absolwentów szkoły i uczniami Szkoły Podstawowej nr 380 w Warszawie. Swoje talenty artystyczne prezentowały dzieci, oklaskiwane przez rodziców, rodzeństwo, dziadków. Bardzo wiele osób licytowało przeróżne wartościowe przedmioty. Na korytarzach można było zakupić ozdoby świąteczne i inne gadżety, a także pyszne słodkości. Wszystko zostało wykonane przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Dochód z koncertu został przeznaczony na leczenie ucznia z naszej szkoły.
W okresie 24 kwietnia do 27 kwietnia 2017 r. odbył się w naszej szkole Tydzień Patriotyzmu podczas którego zorganizowano akademie, konkursy historyczne i konkurs pieśni patriotycznych. Podczas uroczystego tygodnia obowiązywało noszenie kotylionów, stroi galowych, stroi biało-czerwonych, udekorowano uroczyście sale lekcyjne i korytarze.
9 czerwca 2017 r. odbył się kolejny już Piknik Rodzinny pod hasłem „Wyloguj się do życia” zorganizowany we współpracy z Radą Rodziców dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Celem pikniku była integracja rodziców, uczniów i nauczycieli oraz wspólna zabawa na świeżym powietrzu. Piknik stał się okazją do zaprezentowania występów artystycznych naszych uczniów, tanecznych, osiągnięć sportowych. Dzięki uprzejmości Komendanta Straży Pożarnej, chętni mogli obejrzeć wozy strażackie. Niespodzianką był przyjazd motocyklistów wraz z honorowym gościem Burmistrzem Dzielnicy Targówek panem Sławomirem Antonikiem.
Współpraca międzynarodowa
W roku szkolnym 2017/2018 realizowano projekt „Learning by Sharing” polegający na wymianie kulturowej. Uczniowie z Polski i USA zwiedzali Warszawę, Kraków, Kazimierz Dolny oraz uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego w klasach I-VII, warsztatach dla finalistów Warszawskich Olimpiad Języka Angielskiego.
Drugim międzynarodowym programem realizowanym w nasze szkole był ETwinning „Global Scholaris”. Tematem przewodnim projektów było żywienie w naszych miastach - „Feeding our cities”. Uczestnicy dzielili się tematyką związaną z zasadami zdrowego odżywiania oraz czynników wpływających na zdrowie człowieka. Udział w projektach był okazją do rozwijania i doskonalenia zdolności i umiejętności językowych uczniów.
Programy realizowane w naszej szkole
W roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyliśmy w programach:
• profilaktycznych związanych ze sprawami bezpieczeństwa:
– kampania „Rowerowy Maj” w klasach IV-VII
– Epsilon dla klas IV-VII
– „Akademia Bezpiecznego Puchatka” w klasach I
• promujących wiedzę o przyrodzie i postawy proekologiczne:
– „Czyste powietrze wokół nas” dla klas 0
– „Zawody dla Afryki” dla klas I-III
– Program Edukacji Ekologicznej dla klas II, III, IV i VII;
• promujących wolontariat i działania pro publico bono:
– XXIV Olimpiada dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
– Ogólnopolska kampania PCK „Detektyw Grosik 2018” w klasach 0-VII
– wolontariat Koła „Caritas”;
• popularyzujących przedsiębiorczość:
– „Warszawa Lokalnie” dla klas V-VII;
• rozwijających wiedzę i uzdolnienia dzieci:
– „Wars i Sawa” bliżej społeczności, Nauki, Sztuki, czyli SeNS wspieranie uzdolnionych dla klas I-VII
– „Varsavianistyczna Szkoła” dla klas I-VII
– „Szkoła z klasą 2.0”;
• dotyczących edukacji kulturalnej:
– „Szkoła z pomysłem – wieczorne spotkania z kulturą”
– Szkolny program Edukacji Kulturalnej – SZPEK
– III edycja narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa dla klas I-VII;
• inne programy:
– „Śniadanie daje moc” dla klas 0-VII
– „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę” dla klas I-III
– „Zaprzyjaźnij się ze szkołą” dla klas 0.

Konkursy, projekty organizowane przez Szkołę Podstawową nr 84 w Warszawie

• Warszawskie Olimpiady Języka Angielskiego dla klas II-III, IV-V, VI-VII pod patronatem Urzędu Dzielnicy Targówek m. ST. Warszawy praz wydawnictw językowych: Macmillian, Pearson Education i Oxford;
• XII dzielnicowy Konkurs Wiedzy Zintegrowanej „Już to wiem” pod patronatem Urzędu Dzielnicy Targówek m. ST. Warszawy;
• II Dzielnicowy Turniej Matematyczny „Najlepszy z najlepszych”;
• XI Dzielnicowy Konkurs „Bajka rodzinna”;
• Dzielnicowy Konkurs „Na szkle malowane”;
• „Mam talent”;
• „Rysuję maluję, ortografię szlifuję”;
• aktywnie uczestniczyliśmy w IV edycji projektu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”.


Opracowanie: Joanna Kozłowska

 

 

 Rok szkolny 2018/2019


Rok szkolny 2018/2019 był wyjątkowy pod wieloma względami. Tematem wiodącym, który przyświecał naszym działaniom była oczywiście setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też wiele konkursów, imprez, wycieczek zawierało ten patriotyczny element. Nasze codzienne działania wychowawcze również podkreślały ważność tego wydarzenia sprzed stu lat. W tym roku szkolnym pierwszy rocznik ósmoklasistów pisał egzamin.
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, jako jedyna w Warszawie, mieści się w czterech budynkach tj. budynek główny (ul. Radzymińska 227) i drugi budynek (ul. Radzymińska 232) oraz filie szkoły (ul. Topazowa 26 i ul. Rozwadowska 9/11). Do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 1089 uczniów.
Taka lokalizacja i duża liczba dzieci wymagała od Dyrekcji i grona pedagogicznego wyjątkowej logistyki i organizacji pracy.
Naczelnym celem edukacyjnym było podniesienie jakości pracy szkoły, uzyskanie przez naszych uczniów wysokich wyników, zdobywanie przez nich czołowych miejsc w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz zawodach sportowych. Dlatego też wdrożono wiele własnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Ponadto organizowaliśmy konkursy dzielnicowe i warszawskie, kontynuowaliśmy współpracę międzynarodową, współpracowaliśmy z wieloma organizacjami, instytucjami i uczelniami,
a także braliśmy udział w licznych akcjach, programach i projektach zewnętrznych.


Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne


W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole wdrożono kilka innowacji pedagogicznych między innymi w oddziałach przedszkolnych:
„ESPA?OL PARA NI?OS — HISZPAŃSKI DLA DZIECI (POZIOM 0)”, „Zaczarowany świat wierszy”, „Wśród smoków, krasnali i księżniczek — bawimy się w teatr”, „Raz dwa trzy tańczysz ty”. Edukację matematyczną klasy Ilc wspierała innowacja „Wyspy szczęśliwości”
a klasy lb „Mały szachista”. Postawy społeczne rozwijała innowacja „Piękni, bo różni”.
Natomiast uczniowie klas IV-VIII objęci byli programem „Edukacja czytelnicza i medialna”.
Przez cały rok szkolny nasi uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w różnych zajęciach dodatkowych. Na terenie szkoły działały: koła polonistyczne, matematyczne, koło historyczne, chemiczne, fizyczne, liturgiczne, języka angielskiego "Speaking Club",a także Klub "Młodych Odkrywców”, Robotyka, Mały szachista, "Niemiecki kreatywnie”, Zajęcia twórcze "Wiem więcej", Zespół wokalny kl. VI-VII i kl. IV-V, zajęcia rozwijające twórczą aktywność plastyczną, Łamigłówki Logopedyczne, Technika w życiu codziennym. Nasi uczniowie mogli również uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów i olimpiad.


Osiągnięcia uczniów


W roku szkolnym 2018/2019 220 uczniów zdobyło tytuł laureata w 33 konkursach dzielnicowych, 48 w 10 konkursach warszawskich, 3 w 1 konkursie mazowieckim, 43 w 7 konkursach ogólnopolskich oraz 20 w 2 konkursach międzynarodowych.
W tym roku szkolnym Rada Pedagogiczna po raz pierwszy przyznała uczniowi klasy VIIId Damianowi Krakówko wyjątkową nagrodę DIAMENT SP 84. Diament otrzymuje uczeń za wybitne osiągnięcia interdyscyplinarne (konkursy), wysoką średnią ocen końcowych, wzorowe zachowanie, działalność społeczną i wolontariat. Natomiast nagrodę Burmistrza Dzielnicy Targówek za wybitne wyniki w nauce, prezentowaną postawę oraz udział w życiu społecznym szkoły i dzielnicy i zaszczytny tytuł "Orzeł Targówka" otrzymało dwoje uczniów naszej szkoły: Weronika Duranc (kl. VIIIc) i Bartosz Włodarczyk (kl. VIId). Stypendium szkolne za wyniki w nauce otrzymało 181 uczniów.
Oprócz wysokich wyników w nauce nasi uczniowie osiągnęli ogromne sukcesy w sportach drużynowych dzielnicowych (np. piłka nożna, piłka ręczna i koszykowa, unihokej, itp.) oraz w lekkoatletyce zarówno w zawodach dzielnicowych jak i warszawskich.
Po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin ósmoklasistów. Szkoła zajęła piąte miejsce (z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego) wśród piętnastu szkół podstawowych Targówka biorąc pod uwagę wyniki z tego egzaminu. Ogromnym sukcesem może się pochwalić uczennica klasy VIIIc – Weronika Duranc, która uzyskała z każdego przedmiotu egzaminacyjnego po 100%.


Organizacja konkursów przez szkołę


Nasza szkoła zorganizowała dla uczniów szkół podstawowych następujące konkursy:
• Warszawskie Olimpiady Języka Angielskiego dla klas III-IV, V-VI, VII-VIII,
• XIII Dzielnicowy Konkurs Wiedzy Zintegrowanej „Już to wiem”,
• III Dzielnicowy Turniej Matematyczny „Najlepszy z Najlepszych”,
• XII Dzielnicowy Konkurs „Bajka rodzinna”,
• Dzielnicowy Konkurs „Malowane na szkle”.


Nagrody i wyróżnienia dla szkoły


W roku szkolnym 2018/2019 Burmistrz Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przyznał szkole nagrody za udział w Dzielnicowym Konkursie Ekologicznym oraz za realizację programu ekologicznego. Uczniowie klasy IVa uzyskali najwyższą średnią rocznych ocen wśród wszystkich klas IV Dzielnicy Targówek i otrzymali wraz z wychowawczynią panią Moniką Pawłowską dyplom uznania i gratulacje od Burmistrza. Podziękowania i gratulacje odebrała także wychowawczyni klasy IVa p. Monika Pawłowska.
Szkoła otrzymała także certyfikat „Szkoła z klasą 2.0” za podejmowane w roku szkolnym działań w ramach obszaru „Pasja do nauki”.
Za krzewienie historii Warszawy, zapoznawanie uczniów ze znanymi warszawiakami SP 84 jako jedna z 3 szkół Targówka po raz kolejny odebrała certyfikat „Varsavianistyczna szkoła”.
Nauczycielem na medal w plebiscycie edukacyjnym pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego została Pani Edyta Jaczewska – nasza nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Wcześniej otrzymała ona także statuetkę „Mistrz Nauczania” z rąk Burmistrza Dzielnicy Targówek.


Ważne wydarzenia


Aby uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości dwukrotnie został zorganizowany Tydzień Patriotyzmu: w dniach 24 - 27 kwietnia 2017 r. oraz w dniach 6 - 10 listopada 2018 r. i w tym czasie uczniowie odświętnie ubrani, z przypiętymi kokardami narodowymi, uczestniczyli w akademiach, konkursach historycznych, śpiewali pieśni patriotyczne na specjalnie zorganizowanej wieczornicy, tańczyli polskie tańce. Wszystkie sale i korytarze zostały odświętnie udekorowane.
Obchody Tygodni Patriotyzmu poprzedzone były wycieczką klasy IId do Pałacu Prezydenckiego. Kulminacyjnym punktem tej wizyty było spotkanie z Pierwszą Damą.
Jak co roku 8. 06. 2019 r. odbył się XV Piknik Rodzinny „Wolna Polska - wolni Polacy”. W czasie pikniku na uczestników czekało szereg atrakcji. Dzieci miały okazję uczestniczyć w różnorodnych zajęciach między innymi plastycznych, artystycznych, logopedycznych, sportowych. Na estradzie zaś nasi uczniowie prezentowali swoje talenty artystyczne.
Był to wspaniały czas spędzony w gronie rodzinnym ale także integracja rodziców, uczniów i nauczycieli oraz wspólna zabawa.


Współpraca międzynarodowa


1.10.2018 r. naszą szkołę odwiedziła chińska grupa młodzieży. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem oglądali tradycyjne tańce, słuchali pieśni oraz poznawali nieznane im instrumenty muzyczne. Młodzież z Chin obejrzała prezentację o Polsce i Warszawie oraz miała okazję zapoznać się z pracowniami przedmiotowymi i innymi pomieszczeniami edukacyjnymi w naszej szkole. Niewątpliwą atrakcją było także skosztowanie potraw typowych dla polskiej kuchni.
W dniach 18-27.03.2019 r. gościli w naszej szkole uczniowie Crossroads College Preparatory School w ramach wymiany kulturowej i językowej z USA. Nasi goście prowadzili zajęcia językowe w klasach I-VIII, zajęcia czytelnicze dla klas 0-II oraz czytania literatury amerykańskiej z wykorzystaniem szkolnego radiowęzła. Uczniowie ze Stanów zwiedzili Warszawę i Wrocław. W dniach 25.04-5.05.2019r. nasi uczniowie udali się z wizytą do St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Wrócili pełni wrażeń.


Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz uczelniami


W ciągu roku szkolnego nasza szkoła współpracowała z różnymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz uczelniami. Nawiązaliśmy współpracę z UNICEF, PCK, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie, Stowarzyszeniem Epsilon oraz Centrum Edukacji i Profilaktyki, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Działania podejmowane w procesie wspierania i wzbogacania oferty szkolnictwa zawodowego. W szkole zostały przeprowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VIIVIII, a uczniowie klas IV-VII podczas przeprowadzonych spotkań i pogadanek poznali 46 zawodów. Uczniowie klas 0-III poznali 55 zawodów.


Projekty/inicjatywy realizowane w ramach wdrażania zaawansowanych technologii


W ramach wdrażanie zaawansowanych technologii realizowano następujące
inicjatywy:
• Korzystanie z Platformy Edukacyjnej NUADU
• Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych — „Aktywna tablica”
• Koło zainteresowań „Robotyka w klasach IV-VIII”

Innowacje pedagogiczne:


W roku szkolnym 2018/2019 realizowane były następujące innowacje:
-  „Español para niños – Hiszpański dla dzieci (poziom 0)”,
-„Zaczarowany świat wierszy”,
- „Wśród smoków, krasnali i księżniczek – bawimy się w teatr” ,
- „Raz, dwa, trzy tańcz i Ty”,
- „Wyspy szczęśliwości” Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w drugim i trzecim roku nauki szkolnej,
- ,,Mały szachista”
- „Piękni, bo różni”.

Programy/projekty


W szkole Podstawowej nr 84 realizowanych jest wiele projektów i programów z różnych dziedzin:
zdrowotne/profilaktyczne:
-  „Bądź bezpieczny”,
-  Warsztaty Profilaktyczne,
-  Projekt „Oswoić konflikt”,
-  Projekt „Szkoła z Dobrym Klimatem”,
-  Projekt „Pozytywna Dyscyplina”,
- Projekt „Pewny na 100%”,
- Fluoryzacja,
- Program dla szkół „Owoce i warzywa w szkole”,
- Program dla szkół „Mleko i przetwory mleczne w szkole”,
- Program edukacyjny „Śniadanie daje moc”,
- Program „Wiem, co jem”,
- Program Edukacji Antynikotynowej „Nie pal przy mnie, proszę”,
- Akcja „Wszawica”,
- Akcja „Światowy Dzień Rzucania Palenia”,
- Ogólnopolska Kampania informacyjno-edukacyjna "Lekki Tornister”,
- Program profilaktyki chorób zakaźnych pn. "Więcej Wiem Mniej Choruję",
- Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”,
- Kampania „Rowerowy Maj 2019”;

edukacyjne, w tym ekologiczne:

- "Szkoła Varsavianistyczna",
- Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej,
- Akcja Sprzątanie świata — Polska,
- Akcja” Warszawskie Święto Drzew - Milion drzew dla Warszawy 2018 r.,
- Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”,
- Program „Czysta Ziemia”,
- Program „SZKOŁA Z KLASĄ 2.0” w roku szkolnym 2018/2019”,
- Projekt „BOOKCROSSING”,
- Projekt „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”,
- Projekt „SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA”,
- Projekt SZKOŁA Z POMYSŁEM "SPOTKANIA Z KULTURĄ WSCHODU I ZACHODU,
- Program edukacji stomatologicznej „NIESAMOWITY ŚWIAT HIGIENY JAMY USTNEJ”,
- Szkolny program edukacji kulturalnej (SZPEK),
- Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future,
- Projekt pt. „WZMACNIANIE KOMPETENCJI WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ WARSZAWSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK”,
- Piknik europejski „Europa zmienia metropolię warszawską”,
- Zajęcia muzyczne dla dzieci,
- Projekt „Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą”,
- Projekt „Innowacja Edukacyjna w szkołach na Targówku”;
sportowe:
- „Sportowe zajęcia pozalekcyjne”,
- „Sportowe zajęcia dla klas I, II i III”,
- „Zajęć z testami sprawnościowymi dla klas I-III”,
- „Sportowych zajęć wyrównawczych dla dzieci klas II”,
- Zajęcia nauki pływania dla klas drugich,
- Zajęcia nauki pływania dla dzieci z oddziałów przedszkolnych;
inne:
- „WARS I SAWA” – warszawski program wspierania uzdolnionych,
- XV Piknik Rodzinny,
- „ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ ZE SZKOŁĄ”,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
- Program „Aktywna Przerwa”.
Realizowaliśmy także audycje radiowe uczniów klas III-VIII szkolnego radiowęzła „Radio Pauza 84” oraz redagowaliśmy „Wirtualną gazetkę szkolną” i wydawaliśmy gazetkę szkolną „Wesoła szkoła”.
Tradycyjnie, od kilkunastu już lat, nasza szkoła organizuje zajęcia dla dzieci w ramach akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".
Wszystkie wymienione powyżej działania dały efekt w postaci uzyskania przez uczniów wysokich wyników w nauce i dostarczyły satysfakcji zarówno uczniom, ich rodzicom
i nauczycielom. Ponadto stanowiły ważny element pracy wychowawczej.

Opracowanie:
Barbara Noszczak
Joanna Bidzińska

 

Rok szkolny 2019/2020


W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie, tak jak w poprzednich latach kontynuowali naukę w czterech budynkach: ul. Radzymińska 227, ul. Radzymińska 232 oraz przy ul. Topazowej 26 i ul. Rozwadowskiej 9/11. Do szkoły uczęszczało 1063 uczniów.
Zgodnie z realizacją Planu pracy szkoły, który w tym roku szkolnym nosił hasło „Kampania na rzecz matematyki” zorganizowano Ślubowanie klas pierwszych, Pasowanie na zerówkowicza, Pasowanie na czytelnika, uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości – Tydzień Patriotyzmu oraz Święto Szkoły.


Ewaluacja problemowa


W dniach 23.10.2019 - 10.12.2019 odbyła się w naszej szkole ewaluacja zewnętrzna, przeprowadzona przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Badaniem objęto 120 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 189 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 82 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Ewaluacji zewnętrznej zostały poddane takie zagadnienia jak: potrzeby uczniów w zakresie wychowania i profilaktyki, działania zwiększające poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, prowadzenie analizy realizowanych działań wychowawczych i profilaktycznych, wdrażanie modyfikacji w tym obszarze, planowanie i realizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zakres współpracy szkoły z rodzicami uczniów.


Zespół wizytatorów ds. ewaluacji przedstawił następujący obraz pracy szkoły:


W szkole diagnozuje się potrzeby uczniów i specyfikę środowiska lokalnego, przeprowadza się analizę działań wychowawczych i profilaktycznych. Najważniejszymi potrzebami uczniów jest potrzeba bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego klimatu sprzyjające rozwojowi uczniów, dbałość o zapewnienie równowagi emocjonalnej uczniów, przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę. W szkole są ustalone zasady oraz procedury regulujące bieżące życie szkoły i sposoby postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Uczniowie czują się w szkole i w świetlicy bezpiecznie, najczęściej uczniowie stykają się z agresją werbalną i niewerbalną. Relacje między wszystkimi podmiotami szkoły są życzliwe, otwarte partnerskie. Nauczyciel i pracownicy oraz większość uczniów przestrzega obowiązujących w szkole zasad. W analizach prowadzonych w szkole uczestniczą nauczyciele, specjaliści, uczniowie oraz rodzice. W wyniku analiz szkoła modyfikuje działania, które nie przynoszą planowanych efektów. Analizy te prowadzone są na bieżąco. W sposób systemowy rodzice i uczniowie mogą zgłaszać propozycje zmian. Wnioski zgłaszane przez uczniów i rodziców są wdrażane w codziennym życiu szkoły, np. wydłużono przerwy obiadowe, czas pracy świetlicy, zasady zadawania prac domowych, pomysły imprez szkolnych i klasowych. Szkoła rozpoznaje potrzeby uczniów i wykorzystuje je do indywidualizacji procesu nauczania. Nauczyciele zadeklarowali, że rozpoznają indywidualne potrzeby, możliwości i sposoby uczenia się sytuację społeczną każdego ucznia, m. in. Poprzez rozmowy z uczniami i ich rodzicami. Wyniki te nie są spójne z deklaracjami rodziców i uczniów. Wychowawcy i nauczyciele służą rodzicom radą i wsparciem w sytuacjach trudnych. Szkoła współpracuje, m. in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Strażą Miejską, Komendą Policji, Stowarzyszenie dla Rodzin, Stowarzyszeniem Epsilon oraz Centrum Edukacji i Profilaktyki, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. Partnerzy prowadzą zajęcia profilaktyczne, konsultacje dla wychowawców, warsztaty dla rodziców, diagnozę pedagogiczną i psychologiczną i inne, warsztaty umiejętności społecznych dla uczniów, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Nauczyciele świetlicy włączają się lub są inicjatorami wielu działań, np. pełnią dyżury opiekuńcze w czasie zebrań z rodzicami, prowadzą zajęcia otwarte dla 6-latków, prowadzą zajęcia z ekologii. rozpoznają problemy uczniów, prowadzą zajęcia w formie wolontariatu matematycznego. Efektem działań nauczycieli jest rozwój zdolności, poprawa wyników w nauce, wyeliminowanie dysfunkcji, podniesienie samooceny dziecka, poprawa relacji z rówieśnikami. Zajęcia pozalekcyjne nie zawsze odpowiadają zainteresowaniom i potrzebom uczniów. Rodzice mają wpływ na funkcjonowanie szkoły, np. byli współorganizatorami pikniku rodzinnego, wycieczek, uroczystości klasowych i szkolnych, akcji charytatywnych, wymiany uczniów ze szkołami z USA, zainstalowanie stojaków na rowery i hulajnogi, zamontowanie barierek, powstanie progów zwalniających, wybór języka obcego. Dyrekcja szkoły jest otwarta na propozycje i dialog. Pojawiające się problemy są na bieżąco rozwiązywane. Rodzice przekazują swoje opinie na temat pracy szkoły najczęściej podczas spotkań z wychowawcą, rzadziej poprzez ankietowanie, spotkania z dyrektorem szkoły. Szkoła zachęca rodziców do wyrażania swoich opinii na temat jej funkcjonowania i wprowadza zmiany pod wpływem opinii rodziców.


Zespół wizytatorów ds. ewaluacji przedstawił następujące wnioski:


1. Szkoła podejmuje działania adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów i specyfiki środowiska. Działania te modyfikuje tak, by uzyskać oczekiwane efekty. Doskonalenia wymagają umiejętności uczniów w zakresie relacji rówieśniczych.
2. Indywidualizacja procesu edukacyjnego wpływa na poprawę sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów, należy pracować nad zwiększeniem użyteczności udzielanego wsparcia.
3. Działania szkoły na rzecz przezwyciężania trudności dydaktyczno-wychowawczych uczniów realizowane są z udziałem instytucji i organizacji działających w środowisku lokalnym. Współpraca pozytywnie wpływa na rozwój kompetencji uczniów.
4. Rodzice współpracują ze szkołą poprzez współdecydowanie i udział w działaniach szkoły. Istnieje grupa rodziców, która oczekuje większych możliwości wpływania na realne funkcjonowanie szkoły.
5. Zasady zachowania są przestrzegane przez prawie wszystkich członków społeczności szkolnej, przypadki łamania norm mają charakter incydentalny.
Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji umożliwiły pracownikom szkoły poznanie opinii uczniów, rodziców, lokalnych partnerów na temat skuteczności podejmowanych przez nas działań w poddanych badaniu obszarach oraz wskazały na kierunki zmian, jakie należy wdrożyć tak, aby podnieść efektywność i skuteczność szczególnie w obszarze zaspokajania potrzeb uczniów w zakresie wychowania i profilaktyki.


Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020 dostarczyło nam wielu emocji i dodatkowych zadań. W listopadzie 2019 roku, w środkowych Chinach (miasto Wuhan, w prowincji Hubei) została po raz pierwszy rozpoznana i opisana ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Seria zachorowań na chorobę, którą nazwano COVID-19 zapoczątkowała pandemię. Od 12 marca 2020 roku musieliśmy się zmierzyć z nową rzeczywistością szkolną. Od tego dnia nastąpiło czasowe zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostek systemu oświaty. Od 16 marca rozpoczęły się działania przygotowawcze do obowiązkowej pracy jednostek systemu oświaty w trybie zdalnym. W wyniku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty od 25 marca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w naszej szkole odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, głównie poprzez platformę JustDoDev.

Informacja o możliwości wdrożenia w naszej szkole platformy edukacyjnej JustDoDev wpłynęła do Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie od rodzica uczennicy naszej szkoły. Pan Łukasz Sadowski zaproponował przygotowanie i dostosowanie do potrzeb SP 84 platformy edukacyjnej tak, aby odpowiadała na potrzeby nauczycieli, uczniów i ich rodziców, w związku z wprowadzeniem formy nauczania zdalnego. Nauczanie zdalne było sporym wyzwaniem dla Pani Dyrektor, nauczycieli, rodziców i uczniów. Zadaniem priorytetowym dla Pani Dyrektor stało się zapewnienie wszystkim uczniom dostępu do technologii IT. W naszej szkole udało się wyposażyć wszystkich potrzebujących uczniów w niezbędny do nauczania zdalnego sprzęt komputerowy i żadne dziecko nie zostało wykluczone z nauki online.

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości nauczania, w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii nauczycie podnosili swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia lekcji on-line na platformie JustDoDev:
- Zapoznanie z Platformą BigBlueButton – JustDoDev;
- Omówienie funkcjonowania platformy BigBlueButton od strony użytkownika justdodevvideo.com;
- Omówienie funkcjonowania platformy BigBlueButton od strony użytkownika justdodevvideo.com – nauczycieli specjalistów;
- Tworzenie testów na platformie JustDoDev.


Ze względu na zdalne nauczanie oraz potrzebę wspierania uczniów w nowej, trudnej sytuacji nauczyciele brali udział również w innych licznych szkoleniach, webinariach dotyczących: metod nauczania z wykorzystaniem platform edukacyjnych, sposobów udzielania pomocy uczniom w zdalnym nauczaniu, radzenia sobie ze stresem podczas pandemii. W czasie nauczania zdalnego nauczyciele otaczali uczniów szczególnym wsparciem oraz pomocą poprzez tworzenie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu, życzliwości i poczuciu bezpieczeństwa. Zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników zostały określone przez Regulamin Pracy Zdalnej.


Po przywróceniu zajęć opiekuńczych, od dnia 25 maja 2020 roku wychowawcy pracujący w świetlicy na bieżąco, w trakcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych utrwalali właściwe
i pożądane zachowania u wychowanków związane z zapobieganiem zakażeniem COVID-19 tj. prawidłowego i częstego mycia rąk, właściwego zakładania i zdejmowania maseczki ochronnej/rękawiczek jednorazowych, utrzymania odpowiedniego dystansu społecznego; umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, gdy codzienne życie i czynności uległy znacznemu ograniczeniu. Zajęcia świetlicowe organizowane były z zachowaniem wytycznych GIS, MZ i MEN.


W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19, Pani Dyrektor Zofia Rostek zakupiła do wszystkich budynków i filii SP84 płyny dezynfekujące, wolnostojące, bezdotykowe dozowniki na płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki, maseczki jednorazowe, przyłbice. Zadbano również o odpowiednie przygotowanie pomieszczeń. Schowano zabawki i przedmioty, których nie można zdezynfekować a dekoracje zostały pokryte przezroczystą folią. Zamknięto dostęp do źródełek z warszawską kranówką. Na ścianach umieszczono instrukcje mycia rąk i zakładania/zdejmowania maseczki.


W dniach 16-18 czerwca 2020 roku, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej został przygotowany i przeprowadzony w naszej szkole egzamin ósmoklasisty. Na teren szkoły można było dostać się wejściem A- furtką od ul. Blokowej, wejściem B - furtką od ul. Radzymińskiej i wejściem C - furtką lub bramą od ulicy Określonej. Każdy uczeń został poinformowany, które wejście zostało dla niego przeznaczone oraz o której godzinie ma przyjść do szkoły. Zdający czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej musieli zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą. Uczeń był zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający miał obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodził do niego nauczyciel; wychodził do toalety; kończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodził z sali egzaminacyjnej. Na egzamin należało przynieść własne przybory piśmiennicze oraz butelkę wody. Numer stolika, przy którym uczeń pisał egzamin losowała osoba nadzorująca egzamin. Członków komisji egzaminacyjnej dotyczyły te same zasady noszenia maseczek, dezynfekcji, zachowania dystansu co uczniów. Zwiększenie dystansu pomiędzy zdającymi do 1,5 m w każdym kierunku wymusiło zwiększenie liczby sal egzaminacyjnych oraz zwiększenie ilości komisji egzaminacyjnych. Członkowie komisji egzaminacyjnych odbierali arkusze egzaminacyjne i rozdawali je uczniom w jednorazowych rękawiczkach. Po zakończonym egzaminie uczniom nie wolno było gromadzić się pod szkołą, aby omówić egzamin.

Ze względu na panującą pandemię nie odbył się Bal ósmoklasistów oraz coroczny Piknik rodzinny. Zamiast uroczystego apelu na zakończenie roku szkolnego, wychowawcy klas I-VII wręczyli uczniom świadectwa i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w salach lekcyjnych. Wychowawcy klas ósmych pożegnali swoich uczniów w sali gimnastycznej. Wszyscy byli zobowiązani do założenia maseczek lub przyłbic, dezynfekcji rąk i zachowania dystansu. Pani Dyrektor Zofia Rostek życzyła miłych, bezpiecznych, udanych wakacji przy użyciu platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Programy/projekty

W roku szkolnym 2019/2020 realizowane były następujące programy/projekty:

- Szkoła z pomysłem „Kampania na rzecz matematyki”


Rok 2019 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem matematyki, nauczyciele zespołu matematycznego zaplanowali wiele działań mających na celu promowanie wśród uczniów królowej nauk. W społeczeństwie krąży przekonanie, że matematyka jest trudna, abstrakcyjna, praktycznie niepotrzebna, bo są kalkulatory, różne aplikacje i można wszystko bez trudu policzyć. Dlatego głównym celem nauczycieli matematyki było uświadomienie uczniom, że takie przekonanie nie jest słuszne. Wszyscy matematycy chcieli pokazać uczniom i ich rodzicom tę dziedzinę wiedzy z innej strony, zwracając uwagę na to, że matematyka to nie tylko lekcje, prace domowe, sprawdziany, ale też zabawa i codzienne życie. Każdy miesiąc poświęcony był innym działaniom promującym matematykę wśród uczniów i ich rodziców.


Wrzesień – miesiąc – Rachowania


Kontynuując obchody Roku Matematyki zorganizowaliśmy w szkole konkurs „100 przykładów w 100 sekund z okazji setnej rocznicy działalności Polskiego Towarzystwa Matematycznego”, który wyłonił Mistrzów Szybkiego Rachowania na każdym poziomie IV- VIII. Wszyscy uczniowie wzięli w nim udział. Konkurs przeprowadzali i sprawdzali uczniowie klasy VIII d pod czujnym okiem nauczyciela matematyki – autora przykładów. Zaangażowanie uczniów, nawet w czasie przerw, ich odpowiedzialność za wyniki, była bardzo budująca dla nauczyciela matematyki. Działania na lekcjach matematyki, w kąciku matematycznym i wirtualnej gazetce skupiły się na prezentowaniu uczniom nietuzinkowych sprytnych metod dokonywania obliczeń.


Październik – miesiąc – Tabliczki mnożenia


W dniu 4.10.2019r. nauczyciel matematyki wraz z uczniami swojej klasy zorganizował obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Przygotowano Wielką Loterię składającą się z losów zawierających 5 przykładów. Tygodniowe przygotowania polegały na wycinaniu losów, drukowaniu certyfikatów dla zwycięzców, dekoracji korytarza matematycznego i sali. W dniu obchodów uczniowie w każdej klasie IV-VIII przeprowadzali Wielką Loterię na czas, następnie pod kontrolą nauczyciela matematyki, sprawdzali wszystkie losy. Po kilku dniach zwycięzcy otrzymali Certyfikaty Mistrza Tabliczki Mnożenia i ocenę celującą z matematyki. Wcześniej nauczyciele matematyki przypominali uczniom tabliczkę mnożenia na lekcjach, często poprzez grę w Kahoota. Po obchodach prezentowali uczniom jak można w łatwy i sprytny sposób nauczyć się tabliczki mnożenia, często korzystając z różnych pomocy internetowych.


Listopad – miesiąc – Matematyka wokół nas


Miesiąc poświęcony był matematyce w życiu codziennym w otaczającym ucznia świecie. Nauczyciele matematyki szczególnie starali się akcentować użyteczność królowej nauk w codziennym życiu poza lekcją matematyki. Na lekcjach nauczyciele w każdym zadaniu pokazywali uczniom związek matematyki z otaczającym ich światem. Nauczyciel matematyki wraz z nauczycielem informatyki zorganizowali szkolny konkurs matematyczno-informatyczny „Matematyka wokół nas”. Uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialną samodzielnie lub grupowo na temat „Do czego potrzebna jest matematyka w życiu codziennym”. Konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych i informatycznych uczniów, poszerzanie wiedzy na temat otaczającego świata, uświadomienie uczniom, że matematyka jest wszechobecna. Jak również doskonalenie zdolności poznawczych, w tym umiejętności swobodnego posługiwania się narzędziami informatycznymi.


Grudzień – miesiąc – Aplikacji matematycznych


To miesiąc rozpowszechniania zabawy aplikacjami matematycznymi. Zorganizowano rozgrywki klasowe na platformie Kahoot z wykorzystaniem mobilnej pracowni multimedialnej na korytarzu matematycznym. Rozgrywki wewnątrzklasowe wzbudziły wiele emocji. Nie zawsze wygrywali uczniowie matematycznie uzdolnieni, co było dużą motywacją dla uczniów mających problemy w zdobywaniu wiadomości matematycznych. Rozgrywki na platformie Kahoot znalazły swoją kontynuację podczas zdalnego nauczania. Jednak ze względu na ograniczone możliwości były prowadzone w formie rozgrywek wewnątrzklasowych. Przez cały miesiąc nauczyciele upowszechniali nowe aplikacje matematyczne: szaloneliczby.pl, Geogebra, matzoo.pl, www.math.wroc.pl/lamiglowki. Miesiąc grudzień to miesiąc obchodów 105-lecia Szkoły. Podczas obchodów nie zabrakło również matematyki. Na korytarzu matematycznym – powstało stoisko Wyzwania matematyczne – klejenie wielościanów z siatek sześcianów. Uczniowie przy pomocy aplikacji internetowej prezentowali, pomagali innym ułożyć wielościany z sześcianów. Uczniowie byli bardzo zainteresowani jak z siatki prostego sześcianu można ułożyć wielościany różnych kształtów.


Styczeń – miesiąc – Łamigłówek i składanek matematycznych


Na lekcjach i podczas przerw uczniowie rozwiązywali różne łamigłówki matematyczne wykorzystując zagadki zamieszczone na tablicy „Kącik Matematyczny”. W Dniu Łamigłówek i Składanek 29 stycznia, odbyły się zawody w układaniu różnych kostek Rubika na czas, które cieszyły się dużą popularnością. Z wielkim podziwem obserwowaliśmy uczniów, którzy bez problemu i w krótkim czasie układali kostki o różnych i nietypowych kształtach. Składanie kostek ma ogromny wpływ na rozwój motoryki, zdolności manualnych, a także na myślenie logiczne. Podczas układania kostki wyrabia się cierpliwość, wytrwałość, a także zdolność zapamiętywania poszczególnych ruchów w celu uzyskania efektu końcowego. Układanie kostki jest świetnym sposobem na koncentrację oraz przewidywanie następnych ruchów. Jednym słowem mały przedmiot ma wiele zalet. Uczniowie naszej szkoły, pod opieką organizatorów konkursu układali różne kostki sześcienne: 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, kostkę piramida (3 x 3) oraz kostka MIRROR. Każdy rodzaj kostek układany był oddzielnie i na czas. Miło było obserwować jak zainteresowanie układaniem kostki zyskało na popularności. Na korytarzach naszej szkoły często można było zauważyć uczniów układających kostki. Był to kolejny, oprócz „aktywnej przerwy” (SP 84 zajęła w tym konkursie organizowanym przez Akademię Zdrowego Ucznia I miejsce w Warszawie) pomysł na ciekawe spędzanie przerw bez telefonów komórkowych. Z dużym podziwem ze strony nauczycieli spotkały się algorytmy układania kostek rozrysowane przez uczniów.


Luty – miesiąc – Gier matematycznych


W tym miesiącu zorganizowany został konkurs „Matematyczne gry planszowe”. Celem konkursu było utworzenie matematycznej gry rodzinnej. Adresatem byli uczniowie klas IV – VIII we współpracy z rodziną (praca rodzinna zalecana). Zaangażowanie uczniów w tworzenie gier było bardzo duże. Wszystkie prace wykonane były z wielkim zaangażowaniem i pomysłowością. Założenia gry, jak również sposób wykonania, materiały z jakich zostały wykonane gry oraz efekt końcowy wzbudzały podziw nauczycieli dla autorów gier. Podczas oceny prac pod uwagę brano m. in.: kreatywność, estetykę, czytelność i jasność instrukcji zasad gry. Również jednym z kryteriów oceny była opinia osób grających w daną grę. Miło było obserwować zaangażowanie uczniów podczas wypróbowywania gier wykonanych przez ich koleżanki i kolegów. Gry matematyczne to bardzo dobry sposób na utrwalenie zdobytej wiedzy. Można było zauważyć, że zaproponowana forma rozwiązywania zadań matematycznych dawała dzieciom dużą radość i satysfakcję. Podczas rozgrywek uczniowie poznawali nowe reguły gier, przestrzegali umów z innymi dziećmi – to wspaniała nauka, nie tylko matematyki, to także systematyczna nad budowaniem właściwych relacji interpersonalnych i rówieśniczych.


Nagrodzone gry planszowe:
1. „Podróż z matematyką”. Gra polega na wędrówce po planszy wzdłuż trasy. Celem jest dojście do mety jak najszybciej, zdobywając jak największą liczbę punktów. Po drodze gracze napotykają różne zadania do wykonania.
2. „Matmonoply”. Gra jest wzorowana na grze MONOPOLY. Celem jest pozostanie do końca gry, gdy inni gracze nie mają już banknotów ani monet. Przepustką umożliwiającą zakup danego przedmiotu jest poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie matematyczne.
3. „Matematyczna kuchnia”. Celem gry jest przejście przez restauracyjną kuchnię i dotarcie do drzwi prowadzących do sali. Po drodze graczy czekają różne przeszkody i zadania matematyczne.
Na korytarzu matematycznym wygospodarowano miejsce, gdzie podczas przerw uczniowie mogli grać również w gry autorstwa swoich kolegów biorących udział w wyżej wymienionym konkursie.


Marzec – miesiąc – Grupowe zabawy matematyczne


Zaproponowaliśmy „Tor matematyczny” składający się z różnego typu zadań, możliwych do rozwiązania przez każdego ucznia z klasy: zadania na rozgrzewkę - zapałki, zadania na logiczne myślenie – ćwiczenie na spostrzegawczość, tangram, krzyżówka z pojęć matematycznych; mapa i plan – zadania wykorzystujące matematyczne dekoracje w szkole, obrazek logiczny, szyfrogram; skala – zadania wykorzystujące pudełkowe dekoracje. Cel, jaki przyświecał przy organizacji toru była przede wszystkim dobra zabawa matematyką. Każda klasa miała rozwiązać jak największą liczbę zadań matematycznych w czasie jednej godziny lekcyjnej. Im więcej zadań tym lepiej. Zadania do toru zostały przygotowane. Jednak z uwagi na panującą sytuację epidemiczną nie udało nam się przeprowadzić tych rozgrywek klasowych. Taki konkurs przeprowadzamy od kilku lat. Na podstawie obserwacji z ubiegłych lat stwierdzamy, że uczniowie z dużym zaangażowaniem podchodzą do tego konkursu. Samodzielnie dokonują podziału klasy na grupy tak, by w jak najkrótszym czasie wykonać jak najwięcej zadań i uzyskać w ten sposób najwięcej punktów. Budującym jest obserwowanie uczniów jak umiejętnie współpracują w grupie, znają własne i kolegów możliwości, przydzielając odpowiedniej trudności zadania poszczególnym uczniom. Tor matematyczny został przeprowadzony tylko w dwóch klasach.

Dzięki różnorodności zaplanowanych działań w ramach tego projektu szkoła otrzymała Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy Szkoła z pomysłem na … promowanie korzyści płynących z upowszechniania wiedzy matematycznej „Kampania na rzecz matematyki”.


- „Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku”


W ramach projektu były prowadzone zajęcia metodą eksperymentu z wykorzystaniem wielu pomocy dydaktycznych: wag, zegarów, domin, koralików Montessori, patyczków, puzzli, ułamków kołowych, tablicy ułamków, pojemników, tangramów. Cel: podnoszenie kompetencji kluczowych (matematyka metodą eksperymentu, informatyka – bezpieczeństwo w sieci, język polski jako obcy, język angielski), zapewnienie możliwości rozwoju intelektualnego, zdolności i talentów dzieci, zapewnienie edukacyjnego wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniom cudzoziemskim. Dzięki uczestnictwu w programie szkoła otrzymała wyposażoną w 16 laptopów pracownię mobilną, wykorzystywaną również na lekcjach matematyki. W ramach projektu dostaliśmy możliwość zakupienia matematycznych pomocy dydaktycznych (domino matematyczne – procenty, badanie kątów, tablica ułamków, bingo matematyczne, podzielność liczb, wieże ułamkowe, plansze interaktywne). Wymiernym efektem udziału w tym projekcie jest poprawienie ocen i zwiększenie pewności siebie przez uczniów biorących w nim udział.


- „Varsavianistyczna Szkoła”


Nasze działania skierowane były na: upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie; promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy i podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta; integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy; branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie; współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.


- „Wars i Sawa” – program wspierania uczniów zdolnych


W związku z przyznaniem naszej szkole Certyfikatu WARS i SAWA, na czas nieokreślony, nasza praca polegała na kontynuacji zadań zawartych w programie i prowadzeniu dokumentacji.


- „Szkoła z klasą 2.0”


Biorąc pod uwagę potencjał uczniów i nauczycieli, wyposażenie szkoły oraz możliwości rodziców naszych wychowanków, zdecydowaliśmy się w tym roku szkolnym nad pracami w obszarze PASJA DO NAUKI. W toku naszych prac wyznaczyliśmy cel działań dla społeczności szkolnej: Szkoła szerzy ideę nauki przez całe życie i rozpowszechnia matematykę wśród uczniów poprzez jak najczęstsze wskazywanie jej związków z życiem codziennym.


- „Klub Młodego Odkrywcy”


Zajęcia prowadzone były metodą badawczą. Na zajęciach zajmowano się: badaniem właściwości fizyczno-chemicznych jedzenia; badaniem własnej przestrzeni osobistej poprzez doświadczenia; badaniem zmysłu wzroku przez wykrywanie plamki ślepej w oku; dokonano obserwacji mikroskopowej pantofelków wyhodowanych we własnej hodowli; budową obwodu elektrycznego z użyciem ogórków kiszonych i cytryn.


- „Dwujęzyczne Dzieci” - Program Powszechnej Dwujęzyczności


Program ten wykorzystuje naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego.


- „Zaprzyjaźnij się ze szkołą”


Projekt skierowany był do dzieci 5 -letnich i ich rodziców. Zakłada on minimalizowanie stresu związanego z podjęciem nauki w szkole oraz poznanie środowiska szkolnego. Jego celem jest stwarzanie przyjaznych warunków wspomagających rozwój dziecka w jego wychowaniu i nauczaniu.


- „Więcej wiem, mniej choruję”


Głównym celem programu było ograniczenie występowania chorób zakaźnych poprzez zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych oraz znaczenia higieny rąk w profilaktyce tych chorób poprzez wykształcenie nawyku mycia rąk w odpowiednich sytuacjach oraz wyrobienie odpowiedniej postawy w stosunku do szczepień zarówno wśród dzieci jak i ich rodziców.


- „Śniadanie daje moc” oraz „Tydzień Dobrego Jedzenia”


Celem programów było propagowanie wśród dzieci i dorosłych prawidłowych nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem codziennego spożywania śniadania; nabycie umiejętności świadomego decydowania o swoim sposobie życia i żywienia; poznanie zasad zdrowego żywienia i wartości odżywczych poszczególnych produktów z wyszczególnieniem warzyw; podniesienie świadomości rodziców i zaangażowanie w żywienie dzieci.


- „Trzymaj formę”


Celem programu było propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej wśród uczniów.


- „Klub przyjaciół UNICEF”


UNICEF przygotował specjalny program w ramach Klubu Szkół UNICEF - Klub Młodych UNICEF. Inicjatywa miała na celu zwiększenie aktywności dzieci w życiu społeczności szkolnej, danie im możliwości wyrażania własnego zdania, rozwijanie u uczniów postaw solidarności, otwartości i zaangażowania społecznego, integrację i budowanie dobrego klimatu.


- „Szkolny Program Edukacji Kulturalnej” (SZPEK)


Program umożliwił uczniom udział w życiu artystycznym w szkole i poza nią oraz korzystanie z oferty kulturalnej miasta: wizyty w kinie, teatrach, muzeach, spotkania biblioteczne.

Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2019/2020 realizowane były następujące innowacje pedagogiczne:


- „Z językiem niemieckim za pan brat” w kl. 0


Innowacja realizowana była w oddziałach przedszkolnych. W trakcie przygotowywania zajęć i materiałów uwzględniono potrzebę zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu dzieci sześcioletnich. Mając na uwadze konieczność wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, poprzez ruch i zabawę wprowadzono krótkie zabawy językowe, gry słowne, piosenki z koniecznością pokazywania oraz gry związane z naśladowaniem.

- „Wśród smoków, krasnali i księżniczek – bawimy się w teatr” kl. „0”


Program był skierowany do oddziału przedszkolnego. Najważniejszym zadaniem dodatkowych zajęć teatralnych było rozwijanie uzdolnień artystycznych poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej. Wprowadzano grę aktorską w inscenizacjach widowiskowych i teatralnych zakończonych występami przed publicznością.

- „Mały Szachista”


W toku prowadzonych zajęć, uczniowie klasy II b poznali podstawowe zasady gry w szachy. Idea zajęć szachowych miała uzmysłowić dzieciom, że uczenie się, poznawanie i prowadzenie potyczek siłą własnego umysłu, może być atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Ponadto propagowana była idea gry sprawiedliwej, opartej na czytelnych zasadach. W czasie zajęć uczniowie zachęcani byli do dokonywania samooceny i autorefleksji.

- „Wyspy szczęśliwości”


Program rozwijania uzdolnienia matematyczne dzieci w trzecim roku nauki szkolnej i jest kontynuacją programu opracowanego przez panią profesor Edytę Gruszczyk-Kolczyńską przy pomocy pani Ewy Zielińskiej. Jest on opracowany dla potrzeb innowacji, która jest prowadzona w naszej szkole. W programie są zawarte podstawy psychologiczno-pedagogiczne obowiązujące w klasie trzeciej.

- „Wyspy Leonarda”


Innowacja była skierowana do dzieci z klas I-III uczęszczających do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie. Jej cele zakładały: rozwijanie zainteresowań dzieci, rozbudzanie kreatywności i naukowej pasji, rozwijanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia, rozwijanie umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych, popularyzacja przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, ukazanie związku nauki z życiem codziennym, inspirowanie dzieci do zwracania uwagi na otaczający świat, nauka poprzez zabawę. Realizując innowację wykorzystano metody: aktywizujące, zabawowa, praktycznego działania, obserwacji. Formy zajęć obejmowały pracę w grupach i pracę indywidualną. Prowadzone zajęcia obejmowały następujące grupy tematyczne: doświadczenia i eksperymenty, gry logiczne, zabawy matematyczne, tworzenie własnych gier, laboratorium twórczości. Podczas realizacji zajęć wykonywano doświadczenia i eksperymenty fizyczno-chemicznych, przeprowadzano obserwacje, empirycznie poznawano świat roślin i zwierząt, prowadzono hodowle, odbywały się projekcje filmów tematycznych, zajęcia z tablicą multimedialną z wykorzystaniem stron internetowych, takich jak np.: www.superkid.pl, www.printoteka.pl, www.matzoo.pl, www.zyraffa.pl

Uczniom udostępniono materiały do samodzielnego wykonywania wytworów, m.in. różnorodnych konstrukcji, własnych gier planszowych.

- „Piękni, bo różni”


Dzieci poznawały różne gatunki zwierząt i ich obyczaje. Zapoznawały się z rytmem życia ptaków i ciekawostkami na ten temat. Podczas spacerów w okolicach szkoły obserwowały zmiany zachodzące na drzewach i krzewach oraz pojawianie się pierwszych liści i kwiatów. Podczas zajęć plastycznych malowały, wyklejały i rysowały drzewa, kwiaty i zwierzęta. Omawiane były zależności między gatunkami i korzystny wpływ różnorodności na funkcjonowanie świata natury. Czytając specjalnie przygotowane opowiadania uwrażliwiały się na los nawet najmniejszych stworzeń. Na zajęciach omawiano także różnice kulturowe i rasowe między mieszkańcami różnych stron świata. Przyglądano się problemom i przeszkodom z jakimi borykają się ludzie niepełnosprawni i poruszano kwestię tolerancji, jako warunku współżycia ludzi.

- „Nie ma jak Warszawa”


Celem programu było:


Zwiększanie świadomości i wiedzy u uczniów na temat Warszawy w aspekcie historycznym, kulturowym i społecznym. Podczas realizacji uwzględnione zostały następujące cele szczegółowe:
• upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
• poznawanie historii Warszawy
• promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
• podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
• poznawanie i interpretowanie legend związanych z Warszawą
• odkrywanie ciekawych miejsc Warszawy, odkrywanie murali
• integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
• współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej
• gromadzenie zdjęć i pamiątek rodzinnych związanych z naszym miastem, robienie albumów.

Mimo sytuacji pandemicznej, udało się osiągnąć w tym roku szkolnym wiele znaczących sukcesów, wśród których wymienić należy m.in.:


Osiągnięcia uczniów


W roku szkolnym 2019/2020 nasi uczniowie zostali laureatami lub finalistami
w następujących konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne:
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kolor to emocje",
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy "PINGWIN" – matematyka,
XVI Dzielnicowe Dni Papieskie - konkurs plastyczny,
Dzielnicowy Konkurs Pieśni Patriotycznej,
Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Targówek – szachy kategoria młodzież,
Warszawska Olimpiada Młodzieży Dzielnicy Targówek – szachy kategoria dzieci,
Akademia Teatralna Przedszkolaka,
Dzielnicowy Konkurs Plastyczny "Mój ulubiony pies",
Konkurs Dzielnicowy "W karnawale same bale",
Ogólnopolska Olimpiada "OLIMPUS" sesja zimowa – biologia,
Ogólnopolska Olimpiada "OLIMPUS" sesja zimowa - język angielski,
Ogólnopolska Olimpiada "OLIMPUS" sesja zimowa – matematyka.
Zaszczytny tytuł DIAMENT SP 84 otrzymał Bartosz Włodarczyk, uczeń klasy 8d. Nagrodę tę przyznaje Rada Pedagogiczna za wybitne osiągnięcia interdyscyplinarne (konkursy), wysoką średnią ocen końcowych, wzorowe zachowanie, działalność społeczną i wolontariat.

Nagrody i wyróżnienia dla szkoły


Po dwóch latach intensywnej pracy nad pogłębieniem wiedzy naszych uczniów na temat stolicy, 8 października 2019 roku Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przyznało naszej szkole tytuł Lokalnego Ośrodka Edukacji Varsavianistycznej. Natomiast w nagrodę za kreatywność i innowacyjność działań oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców przy realizacji w roku szkolnym 2019/2020 projektu „Kampania na rzecz matematyki” otrzymaliśmy Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy Szkoła z pomysłem na … promowanie korzyści płynących z upowszechniania wiedzy matematycznej.

 

Małgorzata Nowicka

 


                                                                                                                                            

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatnosci.

  -
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk