Podręczniki

Opublikowano: czwartek, 27, lipiec 2017

 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I-VII otrzymują wszystkie podręczniki nieodpłatnie z wyjątkiem podręczników do nauczania religii.
Uczniowie klas IV mogą odkupić używane podręczniki do religii od uczniów klas V.


Z poważaniem,
Dyrekcja Szkoły

 

Wykaz podręczników dla klas I-III w roku szkolnym 2017/2018

Wykaz podręczników dla klas IV-VII w roku szkolnym 2017/2018

 

 

ZESTAW KSIĄŻEK POMOCNICZYCH DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCHDLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII

 

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 22ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym od 15 lutego 2017 r., „w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.”
W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby wszystkie zwroty dotyczące podręczników, zakupionych zarówno ze środków dotacji celowej, jak i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do edukacji wczesnoszkolnej wpłacane były na konto dochodów budżetowych szkoły:

12 1030 1508 0000 0005 5082 2016