Podręczniki

Opublikowano: czwartek, 27, lipiec 2017

Szanowni Państwo,


Uprzejmie przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas I-VIII otrzymują wszystkie podręczniki nieodpłatnie z wyjątkiem podręczników do nauczania religii.Z poważaniem,
Dyrekcja Szkoły

 

Wykaz podręczników dla klas I-III w roku szkolnym 2018/2019

Wykaz podręczników dla klas IV-VIII w roku szkolnym 2018/2019

 

 

ZESTAW KSIĄŻEK POMOCNICZYCH DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCHDLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII

 

SZKOLNY REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

 

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 22ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym od 15 lutego 2017 r., „w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.”
W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby wszystkie zwroty dotyczące podręczników, zakupionych zarówno ze środków dotacji celowej, jak i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do edukacji wczesnoszkolnej wpłacane były na konto dochodów budżetowych szkoły:

12 1030 1508 0000 0005 5082 2016