Logopeda

Opublikowano: czwartek, 25, sierpień 2016
 
Logopeda – specjalista w zakresie ogólnej diagnozy i ogólnej terapii zaburzeń mowy, profilaktyki i terapii zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych.
 
Logopeda przeprowadza badania przesiewowe sześciolatków w celu wyłonienia dzieci z zaburzeniami mowy, dokonuje diagnozy logopedycznej dzieci z klas starszych, prowadzi terapię logopedyczną mającą na celu korygowanie wad wymowy oraz stymulowanie rozwoju językowego, udziela rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Logopedia z jęz. greckiego [logos = słowo, mowa][paideia = wychowanie, kształtowanie mowy] – jest nauką o kształtowaniu mowy, usuwaniu wad oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku (I. Styczek). 

 
 
 
 
 
MOWA I JEJ ZANACZENIE
(plik do pobrania)
 
 
ZASADY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
(plik do pobrania)
 
PORADY DLA RODZICÓW
(plik do pobrania)
 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
(plik do pobrania)