Pedagog

Opublikowano: czwartek, 25, sierpień 2016
Praca pedagoga szkolnego opiera się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Do zadań pedagoga szkolnego należy m.in.:
1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych a także wspieranie mocnych stron uczniów.
2.Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania.
3.Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
4.Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
5.Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
6.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
7.Praca w zespole dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych:
1. Korygowanie agresywnych zachowań u dzieci i młodzieży
- budowanie więzi społecznych
- usprawnianie i nabywanie umiejętności prospołecznych (Trening Zastępowania Agresji)
- kształtowanie sposobów porozumiewania się
-  rozumienie i kontrolowanie emocji, tolerancji, empatii ( Trening pewności siebie, Trening asertywności)
2. Naprawa i ochrona więzi emocjonalnych
- przezwyciężanie trudnych stanów emocjonalnych uczniów,
- budowanie klimatu zaspokajającego potrzebę miłości,   bezpieczeństwa i akceptacji,   
- rozwijanie poczucia własnej wartości i samooceny,
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych
3. Diagnozowanie przyczyn kłopotów szkolnych uczniów
- poprawa relacji między uczniami, uczniami  i nauczycielami
- poszerzenie umiejętności psychospołecznych
4. Wzmacnianie pozytywnych zachowań a wygaszanie    negatywnych.
Prowadzenie zajęć terapeutycznych:
Zajęcia relaksacyjne:
- pomagające dziecku skoncentrować się
- pomagające  odprężyć się  fizycznie i psychicznie
-  zajęcia dające dziecku  możliwość poznania i wybrania najodpowiedniejszej metody na odzyskanie równowagi wewnętrznej i jej stosowanie, by móc spokojnie reagować w sytuacjach stresujących
Zajęcia wspierające:
- celem głównym, jest udzielenia pomocy  i wsparcia uczniom, znajdującym się w kryzysach, w tym:
- szybkie reagowanie w sytuacji kryzysowej
- wsparcie dla ucznia z PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)
- wsparcie ucznia w sytuacji straty i żałoby
- wsparcie ucznia ofiary przemocy w rodzinie
- wsparcie ucznia ofiary przemocy w szkole
- pomoc w przezwyciężaniu kryzysów rozwojowych  
Zajęcia motywujące:
- pomagające dziecku zmotywować się do podejmowania działań takich jak np. uczenie się, poprawa zachowania
- zwiększanie wglądu w sferę emocjonalną i społeczną
- uczenie działań pozwalających na wyciąganie wniosków, celem uniknięcia niewłaściwych zachowań
- kształtowanie postaw: prospołecznych, prorodzinnych i prozdrowotnych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatnosci.

  -
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk